Okmánystátusz lekérdezés

A szolgáltatás igénybevételével könnyen és gyorsan tájékozódhat az igényelt okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) státuszáról. Az igénylést követően az igénylő adatlapon szereplő bizonylatszám segítségével információt kaphat az igényelt okmány gyártási állapotáról (mikor áll feldolgozás, kiállítás, továbbítás alatt, illetve hogy mikortól vehető át).

Kulcsszavak: okmánystátusz, okmánystátusz lekérdezés, gyártási információ, okmány gyártási információ

A szolgáltatás igénybevételével könnyen és gyorsan tájékozódhat az igényelt okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) státuszáról. Az igénylést követően az igénylő adatlapon szereplő bizonylatszám segítségével információt kaphat az igényelt okmány gyártási állapotáról (mikor áll feldolgozás, kiállítás, továbbítás alatt, illetve hogy mikortól vehető át).

A szolgáltatást bárki igénybe veheti. Nem igényel elektronikus azonosítást (pl.: Ügyfélkapu).

Első lépésként az okmány típusát szükséges kiválasztania.

Az okmányigénylés során az igénylőnek átadásra kerül egy A/4 méretű fényképet tartalmazó adatlap, ami tartalmazza a lekérdezéshez szükséges „Bizonylatszámot”.

Személyazonosító igazolvány és útlevél esetén:

Vezetői engedély esetén:

Az utolsó pontnál az okmányt igénylő személy születési dátumát kell megadni.

A „lekérdezés indítása” gombra kattintva tekintheti meg az okmány aktuális státuszát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben azonnali vagy sürgősségi eljárás keretében igényelt okmányt (1 és 3 nap alatt legyártott okmányok), úgy az „elkészült és továbbításra került” státusz a Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.) történő átvehetőséget jelent.

A lekérdezés eredménye azonnal látható a felületen.

A szolgáltatás használata illeték- és díjmentes. 

Belügyminisztérium

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, melyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Személyazonosításra alkalmas okmányok: a polgár a személyazonosságát a személyazonosító igazolványon túl az érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel igazolhatja. Személyazonosítás céljából – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a polgár nem kötelezhető más okmány bemutatására.

Bizonylatszám:  Az okmányigénylés során az igénylőnek átadásra kerül egy A/4 méretű fényképet tartalmazó adatlap, ami tartalmazza a lekérdezéshez szükséges „Bizonylatszámot”.

Array

EKTFO