Műszaki és környezetvédelmi felülvizsgálat - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A gépjárművek forgalomban történő részvételéhez szükséges a jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése.

Kulcsszavak: autó, műszakiztatás, gépjármű, műszaki, vizsga, környezetvédelem, forgalmi, engedély, törzskönyv, Budapest Főváros Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, vizsgaállomás, jármű, üzembentartó, környezetvédelmi, vizsgálat

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A gépjárművek forgalomban történő részvételéhez szükséges a jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése.

Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítójának kiadását a jármű forgalmi engedély szerinti üzembentartója, vagy az üzembentartó képviselője (meghatalmazott) kérheti.

A műszaki vizsgaállomásra el kell juttatni a gépjárművet, és végre kell hajtani a vizsgáztatási eljárást.

Érvényes műszaki vizsga nélkül nem vehet részt a forgalomban gépjármű

A sikeres műszaki vizsga eredményre azonnal bevezetésre kerül a forgalmi engedélyre. Ha szükséges a forgalmi engedély cseréje, akkor a kormányablakban vagy okmányirodában folytatódó eljárás szintén azonnali, de legfeljebb 8 nap.

Ha forgalmi engedély cseréjére kerül sor, akkor:

A műszaki vizsga díja, mely vizsgaállomásonként eltérhet. Ha a forgalmi engedély cseréje vagy kiadása is szükséges, annak illetéke 6000 forint.

Budapest Főváros Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A műszaki érvényességet jelző címke kivezetésre került. Helyette a forgalmi engedélybe az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója kerül bevezetésre.

Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégésével a korábbi „Műszaki Adatlap” helyett „Műszaki vizsgálati bizonyítványt” állít ki a közlekedési hatóság. A „Műszaki Adatlap” azonban továbbra is megmarad más eljárásokban.

Ha a forgalmi engedélyben már nincsen hely a műszaki érvényesség bevezetésére, az okmányt le kell cserélni.

Kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgáló állomásán végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet

a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,

c) a közlekedési hatóság vizsgálatra rendelte,

d) átalakították,

e) átalakításnak nem minősülő módon:

megváltoztatták,

f) versenyjárműnek minősítették,

g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy

h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.

Kizárólag vizsgáló állomás (szerződésben álló tanúsító szervezetek) közreműködésével végezhető el a közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória) időszakos vizsgálata.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás

Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok,

Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat

Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány

Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek. Ő felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel

Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező: pénzügyi intézmények, gépjármű-kereskedők, zálogjogosult vagy más olyan természetes személy, gazdálkodó szervezet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható.

Az időszakos vizsgálat: a forgalomba helyezett jármű meghatározott időközönkénti műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének egy eljárás keretében történő ellenőrzése.

Array

NISZ ZRT.