Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

Az egyéni vállalkozói tevékenység olyan vállalkozási forma, amelynek keretében Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet végezhet.

Kulcsszavak: EVNY, egyéni vállalkozás, egyéni vállalkozás megkezdése, egyéni vállalkozás megkezdésének bejelentése, egyéni vállalkozás bejelentése

Az egyéni vállalkozói tevékenység olyan vállalkozási forma, amelynek keretében Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet végezhet.

Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

és megfelel a jogszabály meghatározott további feltételeknek.

Az elektronikus űrlap kitöltésével lehetőség nyílik bejelenteni az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését.

A kitöltés során az alábbi adatokról kell nyilatkoznia:

A kérelem sikeres benyújtása esetén letölthető dokumentum látható a felületen, amelyben már szerepelnek a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos adatok.

A Webes Ügysegéd „Kérelmeim, Nyilatkozataim” menüpontja alatt a bejelentő megtekintheti benyújtott bejelentését, és amennyiben az ügy állapotánál a „lezárva” megjegyzés látható, úgy sikeresen nyújtotta be a kitöltött űrlapot.

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – a Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést kap.

Hiánytalan és megfelelően kitöltött kérelem esetén haladéktalanul.

Ha a bejelentő a bejelentéshez tartozó űrlapot megfelelően kitöltötte, akkor a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, majd az egyéni vállalkozót – azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg– nyilvántartásba veszi, és a Webes Ügysegéden keresztül megküldi a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Az eljárás illetékmentes.

Belügyminisztérium

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.
Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

Nem lehet egyéni vállalkozó továbbá:

Milyen tevékenységet folytathat az egyéni vállalkozó?

Hol ellenőrizhetem az egyéni vállalkozás adatait?

Szükséges-e egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezni?

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyv

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

KAÜ: A Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

Székhely: A vállalkozás székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.
Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

Telephely: A vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található.

Array

EKTFO