Méltányossági kérelem a szabálysértési eljárásban

A szabálysértési eljárásokban az elkövető méltányossági kérelemben kérheti a kiszabott büntetés csökkentését vagy elengedését.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, kérelem, méltányosság, bíróság, törvényszék, járási hivatal, kormányhivatal

A szabálysértési eljárásokban az elkövető méltányossági kérelemben kérheti a kiszabott büntetés csökkentését vagy elengedését.

A szabálysértés elkövetője, annak képviselője, illetve az elkobzást elszenvedő személy.

Méltányossági kérelmet szükséges előterjeszteni a szabálysértési hatóság vagy bíróság előtt.

A méltányossági kérelem előterjesztésére a határozat vagy végzés jogerőre emelkedésétől számítva 30 nap, vagy a végrehajtás megkezdéséig van mód.

A kérelem benyújtása illetékmentes. 

szabálysértési hatóság vagy eljáró bíróság

A szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogást a járásbíróság, az első fokú bíróság végzése ellen benyújtott fellebbezést a törvényszék bírálja el.

A méltányossági kérelmet általánosságban a belügyminiszter bírálja el. A köztársasági elnök dönt méltányossági kérdésekben, ha az elkövetővel szemben szabálysértési elzárás büntetés, közérdekű munka vagy pénzbírság büntetés került kiszabásra.

Ha a kérelem szabálysértési elzárás büntetés elengedésére vagy mérséklésére irányul, a belügyminiszter a köztársasági elnök döntéséig elhalaszthatja vagy félbeszakíthatja a büntetés végrehajtását.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Szabálysértés: a 2012. évi II. törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás.

Szabálysértési hatóság: a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

TMCS