Tájékoztatjuk, hogy ha az NKM Áramszolgáltató Zrt-nél történő ügyintézésre a Rendelkezési Nyilvántartásban adott meghatalmazások 2019.06.30-ával megszűntek. Az NKM Energia Zrt-nél történő ügyintézéshez új meghatalmazást kell készítenie.

 

Az NKM Energia Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatása országosan elérhető. Leendő és meglévő ügyfeleink online ügyfélszolgálatunkon e-ügyintézéssel intézhetik szerződéskötéssel, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos ügyeiket.

">

NKM Energia Zrt. villamos energia egyetemes szolgáltatói e-ügyintézés

Tájékoztatjuk, hogy ha az NKM Áramszolgáltató Zrt-nél történő ügyintézésre a Rendelkezési Nyilvántartásban adott meghatalmazások 2019.06.30-ával megszűntek. Az NKM Energia Zrt-nél történő ügyintézéshez új meghatalmazást kell készítenie.

 

Az NKM Energia Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatása országosan elérhető. Leendő és meglévő ügyfeleink online ügyfélszolgálatunkon e-ügyintézéssel intézhetik szerződéskötéssel, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos ügyeiket.

Kulcsszavak: NKM villamos energia áramszolgáltatás egyetemes

Tájékoztatjuk, hogy ha az NKM Áramszolgáltató Zrt-nél történő ügyintézésre a Rendelkezési Nyilvántartásban adott meghatalmazások 2019.06.30-ával megszűntek. Az NKM Energia Zrt-nél történő ügyintézéshez új meghatalmazást kell készítenie.

 

Az NKM Energia Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatása országosan elérhető. Leendő és meglévő ügyfeleink online ügyfélszolgálatunkon e-ügyintézéssel intézhetik szerződéskötéssel, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos ügyeiket.

Az NKM Energia Zrt-től a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni.

Egyes ún. közintézményi felhasználók is jogosultak az NKM Energia Zrt-vel az egyetemes szolgáltatás feltételei szerint szerződést kötni, melynek feltételeiről az üzletszabályzatban található leírás.

Az NKM Energia Zrt. elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül közüzemi szolgáltatói tevékenysége alapján, így a jogszabályi kötelezettségének megfelelve biztosítja az elektronikus ügyintézést az ügyfelek számára szolgáltatása igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését biztosítja.

Természetes személyek jogosultak az elektronikus ügyintézés igénybevételére, míg gazdálkodó szervezetek részére a jogszabály szerint kötelező.

Az e-ügyintézés azon szervezetek számára nem lehetséges, amelyek az Országos Bírósági Hivatal nyilvántartásában található szervezetek (civil szervezetek, alapítványok, egyesületek…), a kamarák, az egyházak, a köztestületek és a költségvetési szervek. Jelenleg ezen gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartása nem tartalmaz olyan, a szervezet képviselőjére vonatkozó természetes azonosítót, amely segítségével az elektronikusan azonosított természetes személy kétséget kizáró módon összekapcsolható a képviselt szervezettel.

Ha a felhasználási hely egyetemes szolgáltatói villamosenergia-ellátásával kapcsolatban ügyet szeretne intézni az NKM Energia Zrt-nél, akkor kérjük, kattintson a fenti, Ügyintézés indítása feliratú nyomógombra.

A nyomógomb megnyomása esetén a böngésző átirányításra kerül az NKM Energia Zrt. honlapjára. Az ügyintézés további lépéseiről ott kap tájékoztatást.

Az ügyintézés megkezdése előtt kérjük, készítsen össze olyan dokumentumokat, adatokat, amelyek a felhasználási hellyel kapcsolatban segíthetik az ügyintézést, például áramszámla, szerződés.

Amennyiben nem saját nevében jár el, akkor az eljáráshoz meghatalmazással kell rendelkeznie, melyet a Rendelkezési Nyilvántartásban kell megadnia a meghatalmazónak, de a meghatalmazást Ön is kezdeményezheti, mely a meghatalmazó jóváhagyásával lép hatályba.

Az NKM Energia Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.nkmenergia.hu/aram/jogorvoslat oldalon találhatja meg.

Az NKM Energia Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.nkmenergia.hu/aram/uzletszabalyzat oldalon találhatja meg.

Az NKM Energia Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatására vonatkozóan az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak:

Array

NKM ÁSZ