Tűzvédelmi szakértői vizsgára vagy ismétlő/ismételt vizsgára történő jelentkezés

A tűzvédelmi szakértői tevékenységet csak tűzvédelmi szakértői vizsga birtokában lehet végezni.

Kulcsszavak: tűz, tűzvédelem, tűzvédelmi szakértő, vizsga, katasztrófavédelem, szakértői vizsga, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, OKF, tűzvédelmi szakértő vizsga

A tűzvédelmi szakértői tevékenységet csak tűzvédelmi szakértői vizsga birtokában lehet végezni.

Az a természetes személy, aki

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál tűzvédelmi szakértői vizsgára jelentkezni.

Az OKF a vizsga időpontjáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a jelentkezőt.

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 10.000 forint /vizsga

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Belügyminisztérium

A sikeres vizsgáról a BM OKF bizonyítványt állít ki, mely a vizsga napjától számított 5 évig érvényes.

A tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen, amelyen a szakértő sikeres vizsgát tett, öt évig végezhető ismétlő vizsga letétele nélkül. A tűzvédelmi szakértői tevékenység további folytatásának feltétele, hogy a tűzvédelmi szakértő a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzen.

A tűzvédelmi szakértők tűzvédelmi szakmai továbbképzéséről a BM OKF gondoskodik. A továbbképzés a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai ismeretanyag bővítésére szolgáló, legalább 20 órás oktatás.

Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető, a sikertelen vizsga időpontját követő 90 napon belül.

Sikertelen ismételt vizsga esetén, annak időpontjától számított 1 éven belül, az adott szakterületre vonatkozóan vizsga nem tehető.

OKF Szakértői Névjegyzék 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

tűzvédelmi szakértő: olyan természetes személy, aki tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez.

tűzvédelmi szakértői tevékenység: olyan ok-okozati összefüggések magas szakmai színvonalú értékelése, vitatott események megítélése, hibák, károk, és ezek okainak feltárása, valamint mindezekkel kapcsolatos vélemények, tűzvédelmi dokumentációk készítése, mely az épített környezet tűz elleni védelmével, a bekövetkezett tűzesettel, a tűzoltó technikai eszközökkel kapcsolatos műszaki jelenségekkel függ össze.

tűzvédelmi szakértői továbbképzés: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett, a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai ismeretanyag bővítésére szolgáló, legalább 20 órás oktatás.

továbbképzési időszak: adott tűzvédelmi szakértői szakterületen tett sikeres vizsga időpontjának napjától számított öt év.

ismételt vizsga: sikertelen vizsga esetén vizsgabizottság előtt tett újabb vizsga.

ismétlő vizsga: a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges a továbbképzési időszak alatt tett kötelező vizsga.

Array

NISZ ZRT.