Kedvtelésből tartott állatokkal való kereskedés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A kedvtelésből tartott állatok kereskedelmére speciális szabályok vonatkoznak.

Kulcsszavak: kedvtelésből tartott állat, állatkereskedés, állatkereskedelem, kisállat, engedélyezés, hobbiállat, tenyésztő, engedély, bejelentés, tevékenység, engedélyköteles, bejelentésköteles, vállalkozás, kereskedelem,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A kedvtelésből tartott állatok kereskedelmére speciális szabályok vonatkoznak.

Minden olyan személy, aki állatkereskedést kíván nyitni.

Állatkereskedés akkor működtethető, ha az állatkereskedés

  1. az állomány ellátására magánállatorvossal szerződést kötött,
  2. rendelkezik jóváhagyott működési szabályzattal, valamint
  3. biztosítani tudja az állatok megfelelő tartási körülményeit.

A tevékenység kizárólag az Országos Képzési Jegyzék szerinti hobbiállat-tenyésztő és forgalmazó, vagy e szakiránynak megfelelő azonos, illetve magasabb szintű szakképesítés birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.

Kérelmet kell benyújtania az illetékes hatósághoz.

Kérelem és mellékletei

A kérelemhez csatolni kell

Az illeték mértéke 3000 Ft.

Járási/kerületi  hivatal (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálya)

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék (állat, állateledel) eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentumokat öt napon belül bemutatni.

A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben vagy - egyéb kereskedési formák esetében - ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van.

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. 

Az üzletben működő állatkereskedelem esetén a kereskedő köteles

Forgalmazni egészséges, vagy az ellátó állatorvos által felvett helyszíni jegyzőkönyvben forgalmazhatónak nyilvánított állatot lehet. A forgalmazó köteles tájékoztatni a vevőt a helyszíni jegyzőkönyvben foglalt állatorvosi leletről és véleményről.

Az állatkereskedésben az állatokat szökésbiztos módon, úgy kell elhelyezni, hogy nyugalmuk és zavartalan pihenésük az állatkereskedés eladóterében is biztosított legyen.

Az állatot állatkereskedésben is úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

Az állatkereskedésben az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.

Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.

Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt, ha az állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi megterhelést egyik fajhoz tartozó egyed számára sem okoz, továbbá ha minden egyed rendelkezik olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugalomban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedésű állatokat tilos más állatokkal együtt tartani.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Kedvtelésből tartott állat: rendszertani besorolásától függetlenül - minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék- védelem és - eb és macska kivételével - közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat.

Állatkereskedés: a kedvtelésből tartott állat kereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazása, kivéve a kizárólag saját állományból származó kedvtelésből tartott állat állatvásáron, vagy a tenyésztés helyéről közvetlen értékesítés keretében történő forgalmazása.

TMCS