Jármű előzetes eredetiségvizsgálatához kapcsolódó közreműködő tanúsítói tevékenysége- Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Gépjármű adásvétel során a vevőnek az átírási eljárás előtt a gépjárművet előzetes eredetvizsgálat alá kell vetnie. Az eredetvizsgálatot végző hatóság a feladat végrehajtásához vizsgáló állomások szolgáltatásait veszi igénybe.

Kulcsszavak: kocsi, gépkocsi, eredetvizsgálat, gépjármű, autó, tulajdonos, üzembentartó, adásvétel, forgalmi, engedély, törzskönyv, eredetiség, vizsgálat, vizsgáló, állomás, járműnyilvántartás, járműokmány,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Gépjármű adásvétel során a vevőnek az átírási eljárás előtt a gépjárművet előzetes eredetvizsgálat alá kell vetnie. Az eredetvizsgálatot végző hatóság a feladat végrehajtásához vizsgáló állomások szolgáltatásait veszi igénybe.

Az a vizsgáló állomás, aki az eredetvizsgálatot végző hatósággal erre szerződést köt.

A tanúsítás során közreműködik a vizsgálat elvégzésében, annak eredményéről tanúsítványt állít ki.

Személygépkocsik esetében hengerűrtartalomtól függően 17 ezer és 20 ezer forint közötti a vizsga díja.

Innovációs és Technológiai  Minisztérium – Közlekedési Hatóság

A kormányrendeletben kijelölt engedélyező hatóság határozathozatal helyett a közreműködővel hatósági szerződést köt a hatóság részéről az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására, valamint a közreműködő részéről a tényállás tisztázására, a járművek egyedi azonosítóinak valóságának megállapítására vonatkozó eljárásra. A hatósági szerződésben kell rögzíteni a közreműködő kizárólagos felelősségét meghatározó szabályokat a tanúsítvány alapján tanúsított tények helyessége, fennállása, érvényessége és időszerűsége tekintetében.

A közreműködő a tanúsítói tevékenységét kizárólag a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő

a) vizsgáló állomáson,

b) olyan - a nyilvántartónak a közreműködő által bejelentett, a közreműködővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - nagykorú adminisztrátor és vizsgáló útján végezheti, aki büntetlen előéletű, nem áll az előzetes eredetiségvizsgálati eljárásában a vizsgálói tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel, továbbá teljesíti a kormányrendeletben meghatározott továbbképzést.

Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás tartalmazza:

a) a kérelmező nevét és lakcímét,

b) a jármű okmányazonosítóját, illetve az okmány fajtájának megjelölését,

c) a vizsgálónak a nyilvántartó által képzett jogosultságazonosítóját,

d) az előírások szerint mért és azonosított műszaki és rögzített képi adatokat,

e) az okmányok adattartalmának egyezőségére és eltérésére vonatkozó megállapításokat,

f) az előzetes eredetiség-ellenőrzés során megállapított minősítést, és az erről kiállított hatósági bizonyítvány sorszámát,

g) a külön jogszabályban meghatározott minősítés esetén szükséges egyéb hatósági intézkedéseket, azok idejét, az ügyintézőnek a nyilvántartó által képzett jogosultságazonosítóját,

h) a jármű azonosító és műszaki adatait, valamint motorjának egyedi azonosító jelét, illetve kódját,

i) az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megnevezését és címét.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzemben tartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó elektronikus nyilvántartás.

járműazonosító adat: a jármű hatósági jelzése (rendszám) és alvázszáma.

járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok.

üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

előzetes eredetvizsgálati elektronikus nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó elektronikus nyilvántartás.

Array

NISZ ZRT.