NKVH: ETS hitelesítői záradék

Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó által a tevékenysége során keletkező szén-dioxid kibocsátásról készített éves kibocsátási jelentés, és a légi jármű üzembentartó esetén adott esetben tonnakilométer adatait tartalmazó jelentés hitelesítői záradéka.

Kulcsszavak: hitelesítői záradék, hitelesítői jelentés, éves jelentés, éves kibocsátási jelentés, tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentés

Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó által a tevékenysége során keletkező szén-dioxid kibocsátásról készített éves kibocsátási jelentés, és a légi jármű üzembentartó esetén adott esetben tonnakilométer adatait tartalmazó jelentés hitelesítői záradéka.

Véglegessé vált ÜHG engedéllyel rendelkező üzemeltetők és elfogadott nyomonkövetési tervvel rendelkező légi jármű üzembentartók gazdálkodó szervezetei (hitelesítői).

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

ETS éves kibocsátási jelentéshez, illetve tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentéshez kapcsolódó hitelesítői záradék benyújtása.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A hitelesítői záradék benyújtásának határideje a jelentéstételi évet követő év március 31. napja.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelem csatolmányaként benyújtandó:

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

légi jármű üzemeltető: meghatározott légiközlekedési tevékenység folytatásának idején légi járművet üzembentartó személy, illetve ha ez a személy ismeretlen vagy a légi jármű tulajdonosa által nem azonosított, a légi jármű tulajdonosa.

üzemeltető: a környezethasználat feltételeit megállapító engedély jogosultja

ÜHG engedély: Az üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység végzésének engedélye

jelentési időszak: egy naptári év, amely alatt a kibocsátást nyomon kell követni és jelentést kell róla készíteni, vagy tonnakilométer-adatok esetében az ellenőrzési év

hitelesítő:  az Európai Unió bármely tagállamának nemzeti akkreditáló testülete által akkreditált olyan hitelesítő szervezet, amely üvegházhatású gázok kibocsátói által elkészített kibocsátási és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentéseket hitelesít

Array

NKVH