Egyszerűsített munkaviszony bejelentése

A munkáltatók az egyszerűsített munkaviszonyt bejelenthetik elektronikus úton, mobil applikációval és telefonon keresztül.

Kulcsszavak: egyszerűsített foglalkoztatás, bejelentés, alkalmi munka, mezőgazdasági idénymunka, turisztikai idénymunka, filmipari statiszta, 185, efo, nav, nemzeti adó- és vámhivatal, adóhivatal, adóhatóság, adózás

A munkáltatók az egyszerűsített munkaviszonyt bejelenthetik elektronikus úton, mobil applikációval és telefonon keresztül.

Egyszerűsített munkaviszonyban foglalkoztató munkáltató, illetve megbízottja.

A bejelentés megtehető:

A bejelentés elmulasztása jogszabálysértést valósít meg. A NAV ellenőrzési jogával élve rendszeresen ellenőrzi az ebben a foglalkoztatási módban foglalkoztató munkáltatókat, és a bejelentés elmulasztása esetén bírságot szab ki.

A bejelentést a munka megkezdése előtt szükséges megtenni. A bejelentés módosítására a módosítással érintett napon 8.00 óráig van lehetőség, azonban, ha a bejelentés napja egybeesik a módosítás napjával, akkor a bejelentéstől számított 2 órán belül kell megtenni a módosítást.

A nyomtatvány elérhető az alábbi linken keresztül.

A bejelentés illetékmentes, azonban a foglalkoztatási jogviszony megvalósulása járulékfizetési kötelezettséget keletkeztet. Ez alkalmi munka esetén 1000 Ft/nap, mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 Ft/nap, filmipari statiszta esetén 3000 Ft/nap. A járulék befizetésének határideje a tárgyhót követő hónap 12. napja.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzetgazdasági Minisztérium

A telefonos bejelentés a 185-ös telefonszámon tehető meg a nap 24 órájában. A kora reggeli időszakban különösen magas a bejelentések száma, ezért ha arra a bejelentőnek lehetősége nyílik, érdemes később megtenni a bejelentést.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény

223/2010 (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább feldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,

turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,

alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

létesített, határozott időre szóló munkaviszony,

idénymunka: az Mt. 90. § c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül.

Ügyfélkapu: a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása után biztonságosan kapcsolatba léphessenek az ONYF-fel, illetve más, elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervvel.

Array

NAV