Szakértő, újabb szakértő kirendelésére irányuló kérelem

A szabálysértési eljárásban – hivatalból vagy az eljárás résztvevőinek kérelmére – a szabálysértési hatóság vagy az eljáró bíróság szakértőt rendelhet ki.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, szakértő, kirendelés, bíróság, törvényszék, járási hivatal, kormányhivatal

A szabálysértési eljárásban – hivatalból vagy az eljárás résztvevőinek kérelmére – a szabálysértési hatóság vagy az eljáró bíróság szakértőt rendelhet ki.

A szabálysértési eljárás alá vont személy, illetve a sértett kérelmezheti szakértő bevonását az eljárásba.

Kérelmet kell benyújtani a szabálysértési hatóság vagy az eljáró bíróság felé.

A kérelem benyújtása illetékmentes. 

szabálysértési hatóság vagy eljáró bíróság

járásbíróság vagy törvényszék

Ha a szakértő kirendelését az eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványozza és a szakértő várható költségét megelőlegezi, a szakértő kirendelése kötelező.

Ha a szakvélemény hiányos, önmagával ellentmondó megállapításokat tartalmaz, a kirendelő hatóság felhívására a szakértő köteles a kért felvilágosítást megadni, a szakvéleményt kiegészíteni. Ha a szakvélemény hiányossága így sem pótolható, illetve ellentmondásai nem oldhatók fel, kérelemre vagy hivatalból más szakértő is kirendelhető.

A szakértő kirendeléséről hozott határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Szabálysértés: a 2012. évi II. törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás.

Szabálysértési hatóság: a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

TMCS