Mozgáskorlátozott járművásárlási támogatás - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az állam támogatja a súlyos mozgáskorlátozott személyek új és használt személygépkocsi vásárlását, illetve átalakítását.

Kulcsszavak: kocsi, autó, gépkocsi, gépjármű szerzési támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, MEOSZ, mozgáskorlátozott, kormányhivatal, támogatás, jármű, gépjármű,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az állam támogatja a súlyos mozgáskorlátozott személyek új és használt személygépkocsi vásárlását, illetve átalakítását.

A támogatásra jogosult:

A súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha

A szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy jogosult, ha

önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

A kérelmet a lakóhely szerint illetékes, szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.

  1. a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló dokumentum
  2. az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének másolatát,
  3. átalakítás esetben a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát,
  4. nyilatkozatot arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
  5. a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát,
  6. a hozzátartozói kapcsolatot, illetve szükség esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, vagy az önkéntes szerződés fénymásolatát,
  7. az előnyben részesítési sorrend megállapítás érdekében
  8. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben,
  9. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy a finanszírozó szervezettel a támogatáshoz előírt kölcsönszerződés megkötését vállalja.

Az eljárás illetékmentes.

Lakóhely szerint illetékes, szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

Szerzési támogatás: Személygépkocsi vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható. Felhasználható az alábbi járművek szerzésére:

Támogatás mértéke: új autó esetében 1 000 000,- forint.

Többi jármű esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 forint.

 

Átalakítási támogatás:

Súlyos mozgáskorlátozott személy:

Egyéb fogyatékossággal elő személy:

az a személy, aki fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)–d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, vagy

 

a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

Előnyben részesítés: Előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki

Keretszám: Az évente kiadható támogatásoknak a központi költségvetésről szóló törvény keretei között, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége által egyetértésben meghatározott mértéke.

Array

NISZ ZRT.