Házasság felbontása iránti kérelem - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Olyan eljárás, mely során a bíróság a házasságot bármelyik házastárs külön vagy közös kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

Kulcsszavak: válás, bíróság, házasság felbontása, házasság, házassági bontóper, bontóper, gyermekelhelyezés, anyakönyvezés, járásbíróság, névviselés

Házastársak

A házasság megszűnik bírósági felbontással.

A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására - az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján - nincs kilátás

A bíróság által történő felbontást:

A felek közösen kért felbontásra akkor van lehetőség, ha az alábbi kérdésekben megegyeztek és perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta:

Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban meg kell határozniuk.

Közvetítői eljárás:

A házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt - saját elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére - kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják.

Házassági bontóper:

A házasság felbontása iránt a pert a házastársnak a másik házastárs ellen, személyesen kell megindítania.

Az a fél, aki a keresetlevelet benyújtja a per során felperes, aki ellen megindítja pedig alperes lesz.

A per a keresetlevél (a házasság felbontására irányuló írásbeli kérelem) benyújtásával indul.

A keresetlevélben az alábbiakat szükséges megfogalmazni:

A házasság bíróság által történt felbontása estén a házasságot felbontó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

A bíróság házasság felbontásra vonatkozó jogerős ítélete mindenkivel szemben hatályos.

A házassági bontóper illetéke 30 000 forint.

A perre az a járásbíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt.

Milyen nevet viselnek a felek a házasság felbontását követően?

A házasság megszűnése után a volt házastársak a házasság fennállása alatt viselt nevet viselik tovább.
Ha ettől valamelyikük el kíván térni, a házasság felbontása után az anyakönyvvezetőnek bejelentheti. Ebben az esetben sem viselheti a volt feleség a volt férje nevét a házasságra utaló toldással, ha azt a házasság fennállása alatt nem viselte.

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

NISZ ZRT.