ELMŰ-ÉMÁSZ villamos energia szerződéskötés felhasználó-változás esetén

Villamosenergia-vásárlási és hálózathasználati szerződéseinek megkötéséhez kérjük, töltse ki az űrlapot.

Kulcsszavak: szerződéskötés, fogyasztóváltás, átírás, új fogyasztó, új ügyfél

Villamosenergia-vásárlási és hálózathasználati szerződéseinek megkötéséhez kérjük, töltse ki az űrlapot.

Kérjük, adja meg 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját (amennyiben ismert), a felhasználási hely címét és a birtokba adási adatokat (dátum, óraállások). Töltse fel az átadás-átvételi dokumentációt és a jogcímet igazoló iratokat.

Ezután a 2. oldalon a számlázási címet, a szerződéskötés jogcímét, fizetési módot és a havonta számlázandó részfogyasztás mennyiségét szükséges megadnia.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

Az új felhasználónak az adásvételt, vagy birtokba lépést követő 15 napon belül szerződéskötési kötelezettsége van.

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

Önnek három szerződéssel kell rendelkeznie:

Villamosenergia-vásárlási szerződéssel a villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval, hálózathasználati szerződéssel a területileg illetékes elosztói engedélyessel.

Hálózatcsatlakozási szerződéssel a területileg illetékes elosztói engedélyessel - ez utóbbinak megkötése csak az alábbi esetekben szükséges:

Ideiglenes vételezés esetén nincs szükség hálózatcsatlakozási szerződésre.

A szükséges nyomtatványokat letöltheti a Dokumentumtárból.

A honlapon megtekintheti a villamos energia szabályozással, működésével, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat.

Egyetemes szolgáltató által biztosított Garantált Szolgáltatások II. pontja:

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül a kereskedői Engedélyes választ ad. Abban az esetben, ha a megkeresés a kereskedői Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az elosztói Engedélyes tevékenységét illeti, akkor gondoskodik arról, hogy a másik Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. Az illetékes Engedélyeshez átadástól számítandó a válaszadási határidő. Amennyiben az Engedélyes és az elosztói Engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. Az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

Array Array

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT.