Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kereskedelmi tevékenységet bejelentés alapján vagy működési engedély alapján lehet végezni. Bizonyos termékkörök forgalmazása esetén elegendő a bejelenaz tés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély.

Kulcsszavak: kereskedelem, adatváltozás, bejelentésköteles, vállalkozás, kereskedelmi tevékenység, jegyző, megszűnés, bejelentés,

Kereskedelmi tevékenységet bejelentés alapján vagy működési engedély alapján lehet végezni. Bizonyos termékkörök forgalmazása esetén elegendő a bejelenaz tés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély.

A kereskedő. 

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást – ideértve a tevékenység megszüntetését is - haladéktalanul, azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentés, képviseleti eljárás esetén meghatalmazás

Az adatváltozás illetve a megszüntetés bejelentése illetékmentes.

Másodfokú hatóságként a Fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

TMCS