Anyasági támogatás iránti kérelem

Olyan egyszer folyósított családtámogatási ellátás, mely a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető.

Kulcsszavak: anyasági, támogatás, kelengye pénz, szülési támogatás, babakelengye, születés, gyermek, családtámogatás

Olyan egyszer folyósított családtámogatási ellátás, mely a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető.

A következő személyek lehetnek jogosultak anyasági ellátásra:


- , aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)
- örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;
- gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül.
- aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában Magyarország területén jogszerűen tartózkodik, és terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - Magyarország területén terhesgondozáson részt vett.
- apa, aki az anyával egy háztartásban élt, vagy az a személy aki gyermek gondozását ellátja, amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő az ellátás felvétele előtt meghal,

-a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, magyar állampolgárságú gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője, vagy gyámja,

-Magyar Igazolvánnyal rendelkező gyermek vés szerinti anyja, örökbefogadó szülője, vagy gyámja.

A kérelmet az előírt mellékletekkel együtt a fenti jogosultaknak az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A folyósítással kapcsolatos változásokat 15 napon belül be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeget visszakövetelik.

Kérelmezőre vonatkozó határidők:

Az anyasági támogatást a szülést követő 6 hónapon belül kell kérelmezni, ezt követően az igény nem érvényesíthető, azonban kimentési ok lehetséges.

Hatóságra vonatkozó határidők:

Ha a sommás eljárás feltételi fennállnak: kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követően 8 napon belül elbírálják, egyéb esetben 60 napon belül.

Folyósításra vonatkozó határidők:

a megállapított anyasági támogatást a megállapító döntés meghozatalát követő naptól számított 8 napon belül kell folyósítani.

Mindig szükséges:

Esetlegesen szükséges iratok:

Az eljárás illetékmentes.

Általános szabályok:

A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatal (ha a kérelmező Pest megyében lakik: Váci Járási Hivatal; ha a kérelmező budapesti: VIII. Kerületi Hivatal) családtámogatási osztálya.

Speciális szabályok:

Ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, akkor a következő szerv jár el:

Minden egyéb – nem osztrák – nemzetközi családtámogatási ellátásban Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala jár el.

Külföldön született hazai anyakönyvezéssel, vagy Magyar Igazolvánnyal rendelkező gyermek esetében a Magyar Államkincstár Központja.

Általános szabályok:

Budapest Főváros Kormányhivatala országosan

Speciális szabályok:

A Magyar Államkincstár Központja jár el, ha első fokon családtámogatási kifizetőhely járt el.

Amennyiben első fokon a Magyar Államkincstár Központja jár el, bírósági kereset benyújtására ven lehetőség.

Anyasági támogatás összege 2017-ben:

gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2017. évben 64 125,-Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (2017. évben 85 500,-Ft).

Kérelem nyomtatványok

Változás-bejelentésre vonatkozó nyomtatvány

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

Array

TMCS