Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának laboratóriuma  a nemesfém tárgyak és nemesfém tartalmú termékek, valamint egyéb fémötvözetek analitikai vizsgálatát a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány alapján akkreditált vizsgálólaboratóriumában végzi. A vizsgálatra irányuló kérelem alapján Eredményközlés készül, mely tartalmazza a vizsgálatra bemutatott tárgy típusát, hiteles tömegét, a tárgy pontos nemesfém tartalmát, valamint a nemesfém tárgy finomsági fokozatát.

Kulcsszavak: Anyagvizsgálat, Fémjelzés, Laboratóriumi vizsgálat, Arany tárgy, Ezüst tárgy, Platina tárgy, Palládium tárgy, Nemesfém tárgy, Tűzi vizsgálata, Potenciometrikus vizsgálata, Gravimetriás vizsgálata, XRF vizsgálat, ICP vizsgálat.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának laboratóriuma  a nemesfém tárgyak és nemesfém tartalmú termékek, valamint egyéb fémötvözetek analitikai vizsgálatát a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány alapján akkreditált vizsgálólaboratóriumában végzi. A vizsgálatra irányuló kérelem alapján Eredményközlés készül, mely tartalmazza a vizsgálatra bemutatott tárgy típusát, hiteles tömegét, a tárgy pontos nemesfém tartalmát, valamint a nemesfém tárgy finomsági fokozatát.

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá egyéb szervezet, amely megfelel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  10. §-ában foglaltaknak.

Első lépésként be kell szerezni a Laboratóriumi vizsgálati megrendelőlapot


A nyomtatvány letölthető a  http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok oldalról. Ezt követően ki kell tölteni a nyomtatvány megfelelő rovatait: az Ügyfél nyilvántartási számát, nevét, címét, telefonszámát, a vizsgálatra bemutatott anyag megnevezését (pl: Au lemez, Au rúd, Au tömb vagy Ag nemesfém tárgy), feltételezett finomságát, a kért vizsgálatok megnevezését, célját.

A vállalási határidőt a hatóság tölti ki, kérhető sürgősségi eljárás, ezek díjai: az 1x-es sürgősségi díj mértéke az alapdíj 100 %-a, 2x-es sürgősségi díj mértéke az alapdíj 200 %-a. További követelmény a nyomtatvány cégszerű aláírása az Ügyfél részéről. Ezt követően a nyomtatványt, valamint a megrendelés tárgyát képező anyagot a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatt található földszinti ügyfélfogadó terében, a középső ablakánál, ügyfélfogadási időben (H-P: 8.00-12.00) le kell adni. Ezután a megadott határnapon az Eredményközlés, valamint a vizsgálatra bemutatott anyag az átadás helyszínén átvehető, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. A díj a hatóság 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatt található földszinti pénztárában készpénzzel, bankkártyával vagy  átutalással egyenlíthető ki.


Amennyiben kifogás merül fel az Ügyfél részéről a vizsgálati eredménnyel kapcsolatosan, úgy döntővizsgálatot kérhet. Ha a döntővizsgálat alapjául szolgáló kifogás alaptalannak bizonyul, a döntővizsgálat igazgatási szolgáltatási díját az Ügyfél viseli.
 

Arany, ezüst tüzivizsgálata: 5 munkanap, 1Xsürgős: 3 munkanap, 2xsürgős: 1 munkanap

Ezüst potenciometrikus vizsgálata: 5 munkanap, 1Xsürgős: 3 munkanap, 2xsürgős: 1 munkanap

Platina és platinafémek gravimetriás vizsgálata: 15 munkanap, 1Xsürgős: 6 munkanap

XRF vizsgálat: 2 munkanap, 1Xsürgős: 1 munkanap, 2xsürgős: aznapi kiadás

ICP vizsgálat: 15 munkanap, 1Xsürgős: 6 munkanap

Alacsony nemesfémtartalmú anyagok vizsgálata: 15 munkanap

Érme (Au, Ag) vizsgálata: 5 munkanap, 1Xsürgős: 3 munkanap

A törvényes előírásoktól eltérő ékszerötvözetek engedélyezés előtti vizsgálata: 15 munkanap

Vállalási határidő: 09.00 óra utáni átvétel esetén a beadás napját követő nap az első munkanap.

Az 1x-es sürgősségi díj mértéke az alapdíj 100 %-a, 2x-es sürgősségi díj mértéke az alapdíj 200 %-a.​

 

Laboratóriumi vizsgálati megrendelőlap

A vizsgálatokért fizetendő eljárási, szolgáltatási díjak mértékét a fémjelzési, a nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet mellékletének II. pontja tartalmazza.

a)    ékszerötvözetek, nemesfémtartalmú tömbök, félkész gyártmányok, fémhulladékok:
1. aranytartalom meghatározása 250 ezrelék alatti koncentráció tartományban    3 100,00 Ft
2. aranytartalom meghatározása 250-800 ezrelék közötti koncentráció tartományban    3 500,00 Ft
3. aranytartalom meghatározása 800 ezrelék fölötti koncentráció tartományban    3 800,00 Ft
4. arany- és ezüsttartalom együttes meghatározása    4 100,00 Ft
5. ezüsttartalom meghatározása    2 000,00 Ft
6. színezüst vizsgálata    2 300,00 Ft
7. platina ötvözetekben platina-, rhodium-, irídium-, palládiumtartalom meghatározása elemenként    13 000,00 Ft
8. röntgenfluorescens spektrometriás vizsgálat    1 200,00 Ft
b)    nemesfémtartalmú érmék, pénzek:    
1. aranytartalom meghatározása és tömeghitelesítése    7 400,00 Ft
2. ezüsttartalom meghatározása és tömeghitelesítése    5 900,00 Ft
c)    a jogszabályi előírásoktól eltérő ékszerötvözet engedélyezés előtti teljes körű vizsgálata    22 000,00 Ft
d)    bányatermékek, hulladékok, egyéb - nem fém állapotú - nemesfémtartalmú anyagok tételenkénti vizsgálata:    
1. dúsítás, előkészítés    11 000,00 Ft
2. nemesfémtartalom meghatározása elemenként: az a) pontban felsorolt díjtételek hozzáadásával    
e)    mintavétel tömbből:    
1. vágott minta    800,00 Ft
2. fúrt minta    1 500,00 Ft
f)    fém állapotú minták kémiai előkészítése:    
1. egyszerű minták esetén    1 800,00 Ft
2. összetett minták esetén    4 200,00 Ft
g)    ICP vizsgálat elemenként    3 000,00 Ft
h)    tömegmérés hitelesítése grammonként    2,00 Ft
i)    importból származó nemesfémtartalmú anyagok hiteles tömegmérésének ellenőrzési díja a hiteles mérési díj fele    
j)    hitelesítési adatok beütése grammonként    3,00 Ft
Hitelesítő beütés esetén a beütési díj a hiteles tömegmérés díját is tartalmazza.
k)    tájékoztató jellegű elővizsgálat díja a hivatalos vizsgálati díj fele
l)    sürgősséggel megrendelt munkálatokat a Hivatal:
1. 72 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj     100 %-a,
2. 24 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj    200 %-a.


A díjat a hatóság pénztárában vagy a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára kell befizetni. Fizetési módok: a hatóság pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával, vagy átutalással vagy sárga csekken a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

Laboratóriumi vizsgálati megrendelőlap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A fémjelzési, a nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet

Arany, ezüst tűzi vizsgálata: az ötvözet nemesfémtartalmát ólomba gyűjtik, majd oxidáló olvasztás során a nem nemesfémeket eltávolítják. Az ólom egy része elgőzölög, másik része ún. űzőkébe szívódik.


Ezüst potenciometrikus vizsgálata: Az ezüsttartalmú mintát higított salétromsavban kerül feloldésra, majd az oldat ezüsttartalmát nátrium-klorid mérőoldattal titrálják az ekvivalenciapont potenciometrikus jelzésével. A kiértékelést a vizsgáló berendezés számítógépes programja végzi.


Platina és platinafémek gravimetriás vizsgálata: A mintát királyvízben feloldják, a nitrózusgőzök kiforralása után a maradékot sósavban oldják. A kloridos oldatból a platinát higany-kloridos redukálással leválasztják. A higanyt izzítással eltávolítják és a leválasztott platina tömegét mérik.


XRF vizsgálat: A mérési módszer elve, hogy a vizsgálandó mintában jelenlévő elemeket röntgensugárral gerjesztik úgy, hogy mindegyik elem a jelenlevő sugárzást emittálja. Az emittált röntgensugár hullámhosszának mérésével minőségileg azonosíthatóak az ötvözetben jelenlevő elemek.


ICP vizsgálat: Az indukciósan csatolt plazmaégős gerjesztésű spektrométer oldatok elemzésére szolgáló, számítógéppel vezérelt berendezés. A vizsgálandó mintát oldat formában egy porlasztó rendszeren keresztül juttatjuk a nagyfrekvenciás indukált argon plazmába. Az ide beporlasztott minta elemei gerjesztődnek, s a szerzett energiájukat elektromágneses sugárzás alakjában bocsátják ki.

Array

BFKH KHENF