Beépített tűzjelző- és oltóberendezés engedélyezési eljárása

Jogszabályi követelmények alapján tervezett és létesített tűzjelző- és oltóberendezés tűzvédelmi hatóság által történő jóváhagyása.

Kulcsszavak: Tűzjelző, tűzoltó, tűzvédelem, tűzoltóság, tűzvédelmi hatóság, engedély, OKF, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Jogszabályi követelmények alapján tervezett és létesített tűzjelző- és oltóberendezés tűzvédelmi hatóság által történő jóváhagyása.

Beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell.

Az engedélyezés iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

A kérelemnek a kérelmező azonosításához szükséges adatain és elérhetőségein túl tartalmaznia kell:

Kötelező mellékletek:

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke 3000 Ft.

Illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megyei igazgatóságai

Illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség:  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megyei igazgatóságai alá tartozó helyi kirendeltségek.

TMCS