Gazdálkodási napló és Nitrát adatlap

A mezőgazdasási termelők Európai Uniós közvetlen támogatásokra való jogosultságának egyik feltétele a gazdálkodási napló és a nitrát adatlap vezetése, illetve a NÉBIH-hez való beküldése.

Kulcsszavak: mezőgazdasági, termelő, közvetlen, támogatás, gazdálkodási, napló, nitrát, adatlap, mezőgazdaság, támogatás, bejelentés

A mezőgazdasási termelők Európai Uniós közvetlen támogatásokra való jogosultságának egyik feltétele a gazdálkodási napló és a nitrát adatlap vezetése, illetve a NÉBIH-hez való beküldése.

A közvetlen támogatásokra jogosult mezőgazdasági termelők, illetve azok, akik mezőgazdasági területe nitrátérzékenynek minősül.

Minden évre külön teljes gazdálkodási naplót kell vezetni, melynek a valós folyamatokon kell alapulnia, és azt az illetékes hatóságok helyszínen ellenőrizhetik. A gazdálkodási napló az adott év január 1-je és december 31-e közötti eseményeket kell rögzíteni. A naplónak naprakésznek kell lennie, a mezőgazdasági műveleteket azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell, kivéve a növényvédőszeres kezelést, melyet azon a napon kell rögzíteni, amikor a kezelés megtörtént. Helyszíni ellenőrzéskor a gazdálkodási naplót a gazdálkodónak az ellenőrző hatóság részére rendelkezésre kell bocsátani. A gazdálkodási napló megőrzésének ideje az igénybe vett támogatásonként eltérő, de általánosan azt a tárgyévtől számított öt évig kell megőrizni.

A nitrát adatlapon a földterület tápanyag gazdálkodási, trágyázási, parcellaművelési, illetve állattartási adatait köteles feltüntetni.

A gazdálkodási naplót és a nitrát adatlapot a NÉBIH felé kell elektronikusan benyújtani.

A Nitrát adatlap benyújtásának elmulasztása esetén adatszolgáltatási bírság szabható ki a mezőgazdasági termelőre.

A gazdálkodási napló benyújtása tárgyév utáni év január 1-31. között, a nitrát adatlap benyújtása tárgyév utáni év január 1 – március 31. között történik.

Gazdálkodási napló elektronikus nyomtatványa

Nitrát adatlap elektronikus nyomtatványa

A benyújtás illetékmentes.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Földművelésügyi Minisztérium

A gazdálkodási naplót papíron vagy elektronikusan lehet vezetni. A benyújtás ügyfélkapus azonosítással történik, tehát ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá.

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

Mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja.

Mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése - ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást -, illetve az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-ában meghatározottaknak megfelelő gazdálkodás.

Gazdálkodási napló: A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerint készített napló.

Ügyfélkapu: a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása után biztonságosan kapcsolatba léphessenek az ONYF-fel, illetve más, elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervvel.

Array

TMCS