Közvetítői eljárással kapcsolatos nyilatkozat (Szabálysértési ügyekben)

A közvetítői eljárás célja, hogy a szabálysértés következményeinek jóvátételét és az eljárás alá vont személy jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse.

Kulcsszavak: mediáció, közvetítői eljárás, szabálysértés, szabálysértési hatóság, bíróság, eljárás, szabálysértési,

A közvetítői eljárás célja, hogy a szabálysértés következményeinek jóvátételét és az eljárás alá vont személy jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse.

Eljárásra jogosult a szabálysértés elkövetője és sértettje.

Mikor van helye közvetítői eljárásnak?

További feltételek:

a) az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetéséért való felelősségét elismerte, valamint vállalja a szabálysértéssel okozott sérelmet a sértett által elfogadott módon és mértékben jóvátenni,

b) az eljárás alá vont személy és a sértett is hozzájárult a közvetítői eljárás lefolytatásához, és

c) a szabálysértés jellegére, az elkövetés módjára és az eljárás alá vont személyre tekintettel a szabálysértési eljárás lefolytatása mellőzhető.

Nyilatkozatot szükséges benyújtani (vagy szóban nyilatkozni) az eljáró szabálysértési hatóság felé.

Az eljárás illetékmentes.

Szabálysértési hatóság, vagy bíróság.

Közvetítői eljárásban nincs helye jogorvoslatnak.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

73/2013. (XII. 18.) BM rendelet a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről

Szabálysértési hatóság: Az általános szabálysértési hatóság a járási hivatal.  Törvényben meghatározott ügyekben szabálysértési hatóságként járhat a rendőrség, egyéb rendvédelmi szerv, és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal. Szabálysértési elzárással is büntethető, valamint e törvényben meghatározott szabálysértés miatt első fokon a járásbíróság jár el.

Közvetítői eljárás: a szabálysértés elkövetésével kiváltott konfliktust kezelő eljárás, amelynek célja, hogy a szabálysértési eljárást lefolytató hatóságtól független, harmadik személy (közvetítő) bevonásával - a sértett és az elkövető közötti konfliktus rendezésének megoldását tartalmazó, a szabálysértés következményeinek jóvátételét és az elkövetőjövőbeni jogkövető magatartását elősegítő - írásbeli megállapodás jöjjön létre.

Kiemelt közlekedési szabálysértés: Ittas vezetés, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, a közúti közlekedés rendjének megzavarása, engedély nélküli vezetés, érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés, vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése, megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés.

Egyéb közlekedési szabálysértés: közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése, vasúti szabálysértés, viziközlekedési szabályok megsértése, légi jármű fedélzetén elkövetett szabálysértés, a légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése.

TMCS