Értesítési cím bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása

A címjogosult és a postafiók bérlője elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani, illetve az előzetes nyilatkozatát vissza is vonhatja.

Kulcsszavak: Értesítési cím bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása, értesítési cím bejelentése, előzetes tiltás, tiltás visszavonása, cím tiltása, cím tiltásának visszavonása

Bármely természetes személy igényelheti elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján a nyilvántartásban szereplő címének értesítési címként történő bejelentésének tiltását vagy a tiltás visszavonását.

Az elektronikus ügyintézést a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

szükséges rendelkeznie.

A nyilatkozatát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti. A kérelmet kizárólag saját nevében és saját regisztrációján keresztül azon értesítési cím tekintetében terjesztheti elő, amely esetén a nyilatkozattételi jogosultsága fennáll.

 

Amennyiben a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézési idő 8 nap, ennek hiányában 60 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap.

Az értesítési cím bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása iránti eljárás illeték- és díjmentes.

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi- és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO