Pécs - Bérbevételi kérelem

Önkormányzati bérlakásra vonatkozó igény-bejelentés.

Kulcsszavak: bérbevétel, lakásigénylés, bérlakás

Önkormányzati bérlakásra vonatkozó igény-bejelentés.

Nagykorú magyar, európai uniós, továbbá állandó letelepedési engedéllyel rendelkező egyéb külföldi állampolgár.

Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére irányuló kérelmet kell benyújtani a Benyújtandó dokumentumok részben található formanyomtatványon.

Nyomtatvány        

a kérelmező által az indoklás részben leírtak (pl. egészségi állapot) igazolására szolgáló dokumentumok.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága.

Az ügyfélnek a kérelmet hiánytalanul, mellékletekkel együtt kell benyújtania.

A kérelem nyilvántartásba vételéről írásban kerül értesítésre a kérelmező.

A kérelmező az ún. bérlőlista alapján történő bérbeadásról – a bérlőlistáról történt testületi döntést követően – írásban értesül.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX. 24.) számú rendelete.

 

Életvitelszerű a lakás használata: ha nincs másik lakóingatlan, amelyet a bérlő ténylegesen lakhatása céljára használ és az általa lakott önkormányzati lakás az otthona.

Fiatal család: a garzonházi lakások esetében a 40. életévét be nem töltött, legfeljebb két kiskorú gyermeket nevelő házaspár, továbbá a legfeljebb két kiskorú gyermeket nevelő 40. életévét be nem töltött egyedülálló személy.

Fecskeház: a Pécs Koller u. 4 – 6. szám alatt található, 61 lakást tartalmazó önkormányzati tulajdonú ingatlan.

Garzonház: a Pécs, Nagy Ferenc tér 9–10. sz. alatti önkormányzati ingatlan.

Nyugdíjasház: a Pécs, Felsőbalokány u. 1. sz. alatti önkormányzati ingatlan.

Nyugdíjszerű ellátás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 91/A. § 23. pontjában meghatározott ellátás

Array

Pécs Település