Közpénzekből nyújtott támogatások

A szolgáltatás célja, hogy nyilvános adatbázisként betekintést nyújtson az államháztartás, illetve az Európai Unió által biztosított pályázati és egyéb támogatások világába. A bárki által hozzáférhető, kereshető adatbázisra épülő honlap segíti az átlátható működést és a jogszabályok betartását.

Kulcsszavak: pályázat, közpénz, döntéshozó, költségvetés, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, adatbázis, lekérdezés, támogatás, közpénzekből nyújtott, felhasználás, átlátható, átláthatóság,

A szolgáltatás célja, hogy nyilvános adatbázisként betekintést nyújtson az államháztartás, illetve az Európai Unió által biztosított pályázati és egyéb támogatások világába. A bárki által hozzáférhető, kereshető adatbázisra épülő honlap segíti az átlátható működést és a jogszabályok betartását.

Bárki indíthat lekérdezést az adatbázisból a szükséges paraméterek megadásával.

Az Elektronikusan gombra kattintva, vagy a https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/ honlapon van lehetősége igénybe venni a szolgáltatást. Az adatok közzététele a vonatkozó kérelmek alapján folyamatosan történik.

A pályázati adatok között többféle módon kereshet.

A bruttó összeg szerinti keresés funkció segítségével azon támogatások között kereshet, ahol a pályázó saját nyilatkozata alapján a támogatás költségnemei után nem igényel vissza Áfát, és a pályázati elszámolását bruttó összegek feltüntetésével nyújtja be.

A nettó összeg szerinti keresés funkció segítségével azon támogatások között kereshet, ahol a pályázó saját nyilatkozata alapján a támogatás költségnemei után visszaigényel Áfát, és a pályázati elszámolását nettó összegek feltüntetésével nyújtja be.

Az elektronikus rendszer a szükséges adatokat megadva azonnal szolgáltat adatot.

Az eljárás illetékmentes.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 A Közpénzportálon elérhető adatbázis tartalmazza a törvényben előírt valamennyi közpénzből finanszírozott és 2008. április 1-jét követően pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatokkal, illetve pályázati eljáráson kívül beküldött egyedi támogatási igényekkel kapcsolatos legfontosabb adatokat:

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról

 

Közpénz: Közpénznek minősülnek különösen az államháztartás – a mindenkori költségvetési törvényben megjelölt - alrendszereiből (pl. Munkaerőpiaci Alap, központi költségvetés), európai uniós forrásból (pl. Európai Szociális Alap, egyéb strukturális alapok) és nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programból származó, mérlegelési jogkörben hozott egyedi döntés alapján, államháztartáson kívüli természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére természetben vagy pénzben juttatott támogatások.

Döntés-előkészítésben közreműködő személy: Az a természetes személy, aki munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,  támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja.

Döntéshozó személy: Az a természetes személy, aki feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja.

Kizárt közjogi tisztségviselő: A Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai

Kizárt természetes személy tulajdonában álló gazdasági társaság: A nyílt részvénytársaságok kivételével bármilyen tulajdoni aránnyal is rendelkezik egy, a törvény hatálya alá tartozó természetes személy egy gazdasági társaságban, az a tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül. A nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) esetében az 5%-os tulajdonrész már érdemi befolyást és lényeges gazdasági érdekeltséget jelenthet, ezért az az érintett tulajdonában állónak minősül.

Array

NISZ ZRT.