http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allampapir_forgalmazas

">

Értékpapír nyilvántartási-számla nyitás a Magyar Államkincstárban

A Magyar Államkincstárban személyes megjelenés nélkül lehet Értékpapír nyilvántartási-számlát nyitni, amelyen gyorsan és díjmentesen kezelheti befektetéseit, megtakarításait. A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazásával kapcsolatban a következő helyen találhat részletes információt: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allampapir_forgalmazas

Kulcsszavak: Állampapír, Értékpapír, Értékpapírszámla, Értékpapír nyilvántartási-számla, Kincstár, Magyar Államkincstár, MÁK

A Magyar Államkincstárban személyes megjelenés nélkül lehet Értékpapír nyilvántartási-számlát nyitni, amelyen gyorsan és díjmentesen kezelheti befektetéseit, megtakarításait. A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazásával kapcsolatban a következő helyen találhat részletes információt: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allampapir_forgalmazas

Deviza belföldinek minősülő természetes (magán) személyek

Az Értékpapír nyilvántartási-számla nyitáshoz az ügyfélkapuban található űrlap valamennyi adatra vonatkozó teljes és hibátlan kitöltése szükséges. Azokat az adatokat, amelyeket az ügyfélkapu regisztrációja során korábban már megadott, a rendszer automatikusan beemeli. Ezek mellett elengedhetetlen a számlanyitáshoz egyéb adatok megadása is, melyet Önnek kell az űrlapon kitölteni. Lehetőség van kincstári kényelmi szolgáltatások igénylésére, ilyen az elektronikus csatornákon való állampapír forgalmazás (az ehhez tartozó jelszót az ügyfél maga igényelheti a WebKincstár felülten), az elektronikus értesítési csatornák beállítása, a kamatfizetésről, lejáratról szóló SMS vagy PUSH (PUSH→MobilKincstár applikációra küldött elektronikus üzenet) üzenet beállítása. Kötelezően meg kell jelölnie a pénzintézeténél vezetett fizetési számláját – mivel a Magyar Államkincstár csak erről a számláról fogad és csak erre a számlára teljesít utalási megbízásokat. A fizetési számlát vezető pénzintézettől a Magyar Államkincstár megkéri a számla meglétére vonatkozó igazolást.

A számlanyitás során a következő dokumentumok scannelt formátumát az Űrlapon keresztül csatolnia kell:

Amennyiben a csatolt dokumentumokat az ügyfélkapun keresztül hitelesíti, úgy nem szükséges azt postai úton is megküldenie a Magyar Államkincstár részére.

Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy nem jól olvashatóak, a számlanyitás nem történik meg, annak hiánypótlására személyes megjelenés keretében van lehetőség.

Az értékpapírszámla az adatok egyeztetését, valamint a számlavezető pénzintézeti igazolás visszaérkezését követően kerül megnyitásra.

A számlanyitás során a következő dokumentumok scannelt formátumát az Űrlapon csatolni kell:

Amennyiben a csatolt dokumentumokat az ügyfélkapun keresztül hitelesíti, úgy nem szükséges azt postai úton is megküldenie a Magyar Államkincstár részére.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár

Pénzügyminisztérium, 1051 Budapest József Nádor tér 2-4.

Az ajánlati lap, Kiemelt közszereplői nyilatkozat, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, Összefoglaló tájékoztató.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111605.366962)

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202105.367019)

Array

MÁK_PHF