Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentése Rendelkezési nyilvántartásba

Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentésére szolgáló űrlap az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett gazdálkodó szervezetek számára.

Kulcsszavak: RNY, hivatalos, elérhetőség, bejelentés, cégkapu, hivatali kapu

Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentésére szolgáló űrlap az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett gazdálkodó szervezetek számára.

Az űrlap a gazdálkodó szervezet bejelentésben szereplő hivatali tárhelyéről, vagy cégkapujáról küldhető be, az űrlap kitöltését követően. A képviselet terjedelmétől függően szükséges lehet csatolni az űrlaphoz a bejelentőnek adott meghatalmazást.

Meghatalmazás (képviselet terjedelmétől függően)

Illetékmentes

Rendelkezési Nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Titkárság: 06-1-441-1520

E-mail cím: euf@bm.gov.hu

Hivatalos elérhetőség: EUF

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

Hivatalos elérhetőség: gazdálkodó szervezet ügyfél E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége;

Rendelkezési Nyilvántartás (RNY): E-ügyintézési tv. 38. § (1) bek. a) pontja szerinti központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás;

Együttműködő szerv: az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek;

Hivatali tárhely: a kijelölt szolgáltató által az együttműködő szervek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím.H

Array

KAK