Bejegyzett élettársi kapcsolat - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Olyan élettársi kapcsolati forma, amely azonos nemű felek között jön létre, az anyakönyvezető előtt tett nyilatkozatuk alapján.

Kulcsszavak: élettárs, cselekvőképes, nagykorú, azonos nemű, bejegyzett élettársi kapcsolat, anyakönyv, anyakönyvvezető

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Olyan élettársi kapcsolati forma, amely azonos nemű felek között jön létre, az anyakönyvezető előtt tett nyilatkozatuk alapján.

Bejegyzett élettársi kapcsolat két, 18. életévét betöltött, azonos nemű személy között jöhet létre. 

Szándék bejelentése:

A feleknek, akik egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot szeretnének létesíteni, először az erre irányuló szándékukat kell bejelenteniük, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
 
A bejelentés  során, együttesen személyesen  fel kell keressenek egy anyakönyvezetőt, ahol nyilatkoznak arról, hogy egymással kívánnak élettársi kapcsolatot létrehozni és legjobb tudomásuk szerint nem áll fenn kizáró ok, továbbá törvényben rögzített feltételek fennállnak. A bejelentésről jegyzőkönyv készül, amelyet a felek, az anyakönyvvezető, és – ha közreműködött – a tolmács aláírnak.

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól az anyakönyvi szerv indokolt esetben felmentést adhat.

Kapcsolat létesítése:

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik.

Anyakönyvvezető és két tanú előtt a felek a bejegyzett élettársi nyilatkozatnak az alábbi kérdésben:

Amennyiben mindkét fél igennel válaszolt, úgy az anyakönyvvezető megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében bejegyzett élettársak.

 A felek, a tanúk és az anyakönyvvezető, továbbá - ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködik - a tolmács a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot aláírják, melyet anyakönyvi alapiratnak kell tekinteni.

Általános szabály:


A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásához jogszabály nem ír elő várakozási időt, így a kapcsolat létrehozásának időpontját a nyilatkozó felek kívánságát figyelembe véve tűzik ki.


Speciális  szabályok:

Mindig szükséges a felek részéről:

Esetlegesen szükséges iratok (amennyiben az egyik fél nem magyar állampolgár):

Tanú:

Az eljárás illetékmentes.

Hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő létesítés esetén a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

A fővárosban kerületi, megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél

Általános szabályok:

Hol történik a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése?
 

Milyen esetben engedélyezheti a jegyző a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését?

Abban az esetben ha:

Mikor nem jön létre a bejegyzett élettársi kapcsolat?

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése:        

Bejegyezett élettársakra vonatkozó speciális szabályok:

Mi a különbség az élettársi és bejegyzett élettársi kapcsolat között?

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

anyakönyv: az elektronikus anyakönyv és a papír alapú anyakönyv

anyakönyvi esemény: a születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a haláleset

családi állapot: hajadon, nőtlen, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt

anyakönyvvezető: a Kormány által rendeletben kijelölt személy

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

Array

NISZ ZRT.