NKVH: Légi jármű nyomonkövetési terve

A légijármű-üzemeltető felelőssége alá tartozó járathoz kapcsolódó légiközlekedési tevékenységből származó kibocsátás nyomonkövetését bemutató dokumentáció beküldése elfogadásra.

Kulcsszavak: nyomonkövetés, üvegházhatású gáz, légi közlekedés, ETS, kibocsátás

A légijármű-üzemeltető felelőssége alá tartozó járathoz kapcsolódó légiközlekedési tevékenységből származó kibocsátás nyomonkövetését bemutató dokumentáció beküldése elfogadásra.

EU ETS hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek (légi jármű üzembentartók).

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Legkésőbb négy hónappal azelőtt, hogy a gazdálkodó szervezet légijármű-üzemeltető a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének hatálya alá eső légiközlekedési tevékenységbe kezd, benyújtja a kibocsátás nyomon követésére és jelentésére vonatkozó nyomonkövetési tervet.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

A nyomonkövetés beküldésének kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság az üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírsággal sújthatja.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Legalább négy hónappal azelőtt, hogy a gazdálkodó szervezetek (légijármű-üzemeltető) a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének hatálya alá eső légiközlekedési tevékenységbe kezd.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelem csatolmányaként benyújtandó:

211.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

nyomonkövetési terv: egy konkrét légijármű- üzemeltető nyomonkövetési módszereinek részletes, teljes és átlátható dokumentációjából álló dokumentum.

légi jármű üzembentartó: meghatározott légiközlekedési tevékenység folytatásának idején légi járművet üzembentartó személy, illetve ha ez a személy ismeretlen vagy a légi jármű tulajdonosa által nem azonosított, a légi jármű tulajdonosa.

Array

NKVH