Szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenységre vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység engedélyköteles szolgáltatási tevékenység. Ennek keretében a meghatározott követelményeknek megfelelő jogosultak, a vonatkozó törvény szerinti, a Magyarországon hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés vonatkozásában, jogosultak komplex szakmai vizsgát szervezni.

Kulcsszavak: szakmai vizsga, komplex vizsga, vizsga, vizsgaszervezés, OKJ, szakképzés, iskola rendszeren kívüli

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység engedélyköteles szolgáltatási tevékenység. Ennek keretében a meghatározott követelményeknek megfelelő jogosultak, a vonatkozó törvény szerinti, a Magyarországon hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés vonatkozásában, jogosultak komplex szakmai vizsgát szervezni.

Olyan intézmények, melyek a jogszabály által támasztott követelményeknek megfelelnek.

Külön engedély nélkül szervezhet komplex szakmai vizsgát:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképző iskola

Iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgát szervezhet:

Adatszolgáltatási kötelezettség:

A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény és vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező intézmény köteles a vizsgázóról elektronikus úton a szakmai vizsgaszabályzat alapján

Ha a szakképzési feladatot ellátó hatóság a beküldött törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor felhívja a beküldőt az észlelt hibák harminc napon belüli kijavítására

Ha a szakképesítésért felelős miniszter a komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzése során a vizsgatevékenység lefolytatásával kapcsolatos jogszabálysértést észlel, végzéssel kötelezi az intézményt a jogszabálysértés megszüntetésére. A szakképesítésért felelős miniszter jogszabálysértés esetén a komplex szakmai vizsgát - a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint - felfüggesztheti, a komplex szakmai vizsga eredményét megsemmisítheti továbbá bírságot is szabhat ki.

Ha a hivatal jogosultság hiányában, jogellenesen folytatott komplex szakmai vizsgaszervezési tevékenységről a komplex szakmai vizsga lebonyolítása közben szerez tudomást, a hivatal a komplex szakmai vizsgát felfüggeszti, és ezzel egyidejűleg a szervezővel szemben bírságot szab ki.

8 nap, melybe nem számít bele ha szakértő kirendelése szükséges

A benyújtandó dokumentumok az alábbi honlapon érhetőek el

A kérelmező intézmény az engedély kiadása iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalához kell benyújtani.

A komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzését a szakképesítésért felelős miniszter végzi.

A szakmai vizsgaszervezési engedély:

Mikor adható komplex szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély?

Akkor adható ki, ha az engedély kiadását kérelmező intézmény

Mit kell tartalmazni a tevékenység folytatásához szükséges kérelemnek?

A kérelemnek tartalmaznia kell:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szól

12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

komplex szakmai vizsga: az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevő felnőtt szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek, készségeinek, ismereteinek mérése, amely az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás;

 

TMCS