Pécs - Kérelem házszám megállapításához

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egyes ingatlanok címét, kérelemre a Jegyző állapítja meg.

Kulcsszavak: házszám, cím

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén az egyes ingatlanok címét, kérelemre a Jegyző állapítja meg.

Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, a tulajdonos hozzájárulásával az ingatlan bérlője, használója, társasházi közös képviselő.

Házszám megállapításra irányuló kérelmet szükséges benyújtani, az érintett ingatlan pontos térbeli, vagy helyrajzi számának megjelölésével.

Kötelező:

Opcionális:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály.

Elsőfokon: Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Másodfokon: Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az ügyfél

Nem lehet betekinteni:

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelete.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

Ajtó, bejárat megjelölése: az egy épületen belül található önálló rendeltetési egységek megkülönböztetését szolgáló megjelölés.

Cím: térben meghatározható, ténylegesen létező fizikai hely megjelölése az ingatlanra vonatkozó címelemekkel, amely tartalmánál fogva alkalmas az ingatlan egyedi azonosítására.

Épület jele: egy telken létesített több épület megkülönböztetését szolgáló megjelölés.

Házszám: a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés.

Lépcsőház jele: egy épületben létesített több lépcsőház megkülönböztetését szolgáló megjelölés.

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Array

Pécs Település