Névjegyzékbe vétel iránti kérelem (regisztráció) magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak (NVI)

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételét.

Kulcsszavak: névjegyzékbe vétel, regisztráció, kérelem

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételét.

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár.

Ki regisztrálhat?

A névjegyzékbe vételét abban az esetben kérheti, ha

o   magyar személyi azonosítóval rendelkezik (a lakcímkártyáján találja) vagy

o   érvényes útlevéllel vagy

o   honosítási okirattal vagy

o   érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal

o   a 17. életévét vagy

o   a 16. életévét és házasságot kötött, és házasságkötésének hazai (magyarországi) anyakönyvezése megtörtént

o   külföldön van a lakóhelye,

o   nincs sem lakóhelye, sem bejelentett tartózkodási helye Magyarországon

o   nem szerepel a lakcímnyilvántartásban

Aki a 2014-es országgyűlési választások előtt – vagy azóta – már regisztrált, annak 10 évig nem kell újra kérnie a regisztrációt.

 

 

 

A névjegyzékbe vételi kérelem bármikor beadható. 

Egy adott választás tekintetében azonban a választójog gyakorlásához az szükséges, hogy a kérelem a Nemzeti választási Iroda címére a szavazás napját megelőző 25. napig megérkezzen. Az ennél később beérkezett kérelem esetén választójogát már csak a következő választások, illetve országos népszavazás alkalmával gyakorolhatja.

A névjegyzékbe vételi kérelem benyújtható itt:

Kérelem benyújtása online

A honlapról letöltött és kinyomtatott nyomtatvány kitöltést követően postai úton is benyújtható a Nemzeti Választási Iroda címére: 1397 Budapest, Pf.: 547

Letölthető nyomtatvány postai benyújtáshoz (pdf)

 

A Nemzeti Választási Iroda

A névjegyzékbe vételi kérelemről a Nemzeti Választási Iroda 5 napon belül, a választás kitűzését követő időszakban a kérelem beérkezése napján dönt.

A névjegyzékbe vételéről vagy annak elutasításáról értesítést küldünk a nyomtatvány 10. rovatában megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre.

 

A Nemzeti Választási Iroda elnöke. Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést a Fővárosi Törvényszék bírálja el.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról.

magyarországi lakcím: a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

települési szintű lakóhely: olyan lakóhely, amely esetében a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás a bejelentett település neve mellett a „lakcím nélküli” bejegyzést tartalmazza.

Array

NVI