Pécs - Tűzcsap létesítése

A Város közigazgatási területén az oltóvíz biztosítása önkormányzati feladat. Amennyiben nem áll rendelkezésre a kérelmező ingatlanán a megfelelő oltóvíz mennyiség, kérelemmel fordulhat az Önkormányzathoz. A kérelem alapján a Hivatal felkeresi a víziközmű rendszer üzemeltetőt a tűzcsap telepíthetősége, valamint a telepítési költsége végett.

Kulcsszavak: oltóvíz, tűzcsap

A Város közigazgatási területén az oltóvíz biztosítása önkormányzati feladat. Amennyiben nem áll rendelkezésre a kérelmező ingatlanán a megfelelő oltóvíz mennyiség, kérelemmel fordulhat az Önkormányzathoz. A kérelem alapján a Hivatal felkeresi a víziközmű rendszer üzemeltetőt a tűzcsap telepíthetősége, valamint a telepítési költsége végett.

Ingatlantulajdonos vagy megbízottja.

Kérelemben fel kell tüntetni az érintett ingatlan helyrajzi számát és pontos címét, valamint szükséges a Tettye Forrásház Zrt. közműnyilatkozata az érintett ingatlanra.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény.

 

Tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) : a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.

Tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, tovább terjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

Array

Pécs Település