Pécs - Ingatlanok belterületbe vonása

A külterületi ingatlan tulajdonosa vagy megbízottja kérelemmel fordulhat a települési önkormányzathoz adott külterületi ingatlan belterületi ingatlanná átminősítése érdekében. A képviselő testületi döntés alapján, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál az eljárás lefolytatását.

Kulcsszavak: termőföld, belterület

A külterületi ingatlan tulajdonosa vagy megbízottja kérelemmel fordulhat a települési önkormányzathoz adott külterületi ingatlan belterületi ingatlanná átminősítése érdekében. A képviselő testületi döntés alapján, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál az eljárás lefolytatását.

Külterületi ingatlan tulajdonosa, aki belterületbe kívánja vonni ingatlanát.

Belterületbe vonás iránti kérelmet kell benyújtani Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, az érintett ingatlan pontos helyrajzi számának megjelölésével.

Kérelem tartalma:

Esetlegesen csatolandó:

A belterületbe vonás engedélyezésére irányuló földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, továbbá földvédelmi járulékfizetési kötelezettség merül fel.

További költségek: belterületbe csatolási vázrajz elkészítésének költsége, ingatlan-nyilvántartási átvezetés díja.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;

Földvédelmi járulék: A termőföld más célú hasznosítása esetén fizetendő egyszeri díj. A járulék mértékét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 1. sz. melléklete tartalmazza.

Array

Pécs Település