Közösségi szálláshely üzemeltetése

A közösségi szálláshely üzemeltetésére irányuló szolgáltatási tevékenység a szálláshely-szolgáltatások körébe tartozik.

Kulcsszavak: szálláshely, szálláshely- szolgáltatás, közösségi szálláshely, jegyző, engedélyezés, vállalkozás, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles, vállalkozói, tevékenység,

A közösségi szálláshely üzemeltetésére irányuló szolgáltatási tevékenység a szálláshely-szolgáltatások körébe tartozik.

Azon személyek, akik közösségi szálláshelyet, mint szálláshely szolgáltatásként szeretnének üzemeltetni.

Kérelmet kell benyújtania az illetékes jegyzőnél.

Kérelem és mellékletei

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

  1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
  2. haszonélvezettel terhelt szálláshely esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Az illeték mértéke 3000 Ft. 

Az illetékes települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi jegyző.

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal.

A közösségi szálláshelyen a hálóhelyiségeket nemek szerint el kell különíteni, úgy, hogy azoknak külön bejáratuk legyen.

Ágyanként legalább 4 négyzetméter alapterületet vagy személyenként köbméter légteret kell biztosítani. Az ágyak méretének legalább 80×190 centiméternek, az ágyak közötti távolságnak pedig legalább 75 centiméternek kell lennie. Emeletes ágy használata megengedett. Az ágyakon ágybetétnek kell lennie, ágynemű biztosítása azonban nem kötelező.

A szobákban csomagtárolási lehetőséget kell biztosítani.

Nemenként elkülönített, meleg vizes mosdási vagy zuhanyozási lehetőség, valamint legalább 10 főnként, nemenként elkülönített WC rendelkezésre kell, hogy álljon. A közös mosdóhelyiségekben szappant és kézszárítót kell elhelyezni.

A közösségi szálláshelyen emellett

  1. a vendégek által használható telefonnak,
  2. közös fedett helyiségnek és/vagy a szabadban közös területnek, valamint
  3. főző-étkezőhelyiségnek, főzőlappal, mosogatóval, asztallal, székekkel

kell rendelkezésre állnia.

A közösségi szálláshelyen nyitvatartási időszakban kell recepciószolgálatot vagy ügyeletet biztosítani. A nyitvatartási időszakon kívül azonban a vendégek számára biztosítani kell a belépés lehetőségét.

A hálóhelyiségeket és közös helyiségeket legalább kétnaponként takarítani kell, továbbá biztosítani kell a csomagmegőrzés lehetőségé

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Közösségi szálláshely :az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy.

A szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

TMCS