Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos információkérés

Postai szolgáltatásokkal vagy konkrét küldeménnyel kapcsolatos információkérés.

Kulcsszavak: postai szolgáltatás, információkérés, konkrét küldeményre vonatkozó információkérés

Postai szolgáltatásokkal vagy konkrét küldeménnyel kapcsolatos információkérés.

Bármely természetes személy (állampolgárságtól függetlenül).

Postai szolgáltatásokkal vagy konkrét küldeménnyel kapcsolatos információkéréshez le kell töltenie az elektronikus ügyfélszolgálati űrlapjainkat, amelyeket számítógépes kitöltés után, személyes Ügyfélkapuja útján, elektronikus formában juttathat el Társaságunk részére.

A közszolgáltatóra vonatkozó válaszadási határidő:

Postai, elektronikus és telefonos ügyintézés, valamint személyes megjelenés esetén a beérkezéstől számított harminc nap.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok_urlapok/elektronikus_urlapok

Általános nyomtatványkitöltő program

- 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról

- 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

A postai szolgáltatás

a) egyetemes postai szolgáltatás,

b) egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás vagy

c) egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás

lehet.

Egyetemes postai szolgáltatások:

1) Levélküldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások

a) Belföldi viszonylatban levélküldeményekkel kapcsolatosan igénybe vehető szolgáltatások

aa) Elsőbbségi és nem elsőbbségi levél, levelezőlap, képes levelezőlap

ab) Belföldi válaszküldemény szolgáltatás

ac) Szerződéses, kedvezményes díjú címzett reklámküldemény (k-dm)

b) Nemzetközi viszonylatban levélküldeményekkel kapcsolatosan igénybe vehető szolgáltatások

ba) Elsőbbségi és nem elsőbbségi levél, levelezőlap, képes levelezőlap

bb) FLEXI-üzleti levél (elsőbbégi, normál)

bc) Nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény szolgáltatás

bd) „M” zsák

2) Hivatalos irat, hivatalos irat saját kézbe

3) Postacsomag küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások

a) Belföldi viszonylatban a postacsomaggal kapcsolatosan igénybe vehető szolgáltatások

aa) MPL postacsomag

b) Nemzetközi viszonylatban a postacsomaggal kapcsolatosan igénybe vehető szolgáltatások

ba) Elsőbbségi és nem elsőbbségi nemzetközi postacsomag

4) Vakok írását tartalmazó küldemény

Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás:

„Fizetést követő kézbesítés”-es levél

Az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások:

1) Levélküldeményekkel kapcsolatos belföldi szolgáltatások

a) „Címzett kezébe” levél

2) Postacsomaggal kapcsolatos szolgáltatások

a) Belföldi viszonylatban postacsomag küldeményekkel kapcsolatosan igénybe vehető szolgáltatások

aa) Belföldi EMS gyorsposta

ab) MPL futárszolgálat

ac) MPL Üzleti csomag

ad) MPL Netcsomag

b) Nemzetközi viszonylatban postacsomag küldeményekkel kapcsolatosan igénybe vehető szolgáltatások

ba) Nemzetközi EMS gyorsposta

bb) Európa+ csomag

bc) MPL Europe Standard csomag

bd) Nemzetközi kereskedelmi csomag (kizárólag külön írásba foglalt szerződés alapján, a külön írásba foglalt szerződés tartalma szerint)

be) Posta Sped International (kizárólag külön írásba foglalt szerződés alapján, a külön írásba foglalt szerződés tartalma szerint)

bf) Direct Parcel (kizárólag külön írásba foglalt szerződés alapján, a külön írásba foglalt szerződés tartalma szerint) többletszolgáltatások közül legalább egyet magában foglaló postai szolgáltatás.

Array

MAGYAR POSTA ZRT.