Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány

A 1997. évi CXLI. törvény 70. § (1), (2) bekezdés e) pont szerint - A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő lekérdezés során a természetes személyazonosító adatok, illetőleg a személyi azonosító alapján a tulajdonos valamennyi ingatlanának az ingatlan-nyilvántartásból megállapítsa vagy arról adatszolgáltatást teljesítse az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-a alapján.

Kulcsszavak: föld, ingatlan, tulajdon, igazolás, bizonyítvány, Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány

A 1997. évi CXLI. törvény 70. § (1), (2) bekezdés e) pont szerint - A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő lekérdezés során a természetes személyazonosító adatok, illetőleg a személyi azonosító alapján a tulajdonos valamennyi ingatlanának az ingatlan-nyilvántartásból megállapítsa vagy arról adatszolgáltatást teljesítse az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-a alapján.

Bármely természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – jogosult Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni.

A természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – jogosult Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelmet terjeszt elő.

Elérhetőségek: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/foldmeresi-taverzekelesi-es-foldhivatali-foosztaly

Postai kérelem:

A formanyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ - Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása
 iránti kérelem természetes személyek számára - alatt érhető el. A kitöltött és aláírt kérelmet a következő címre kell feladni ajánlott küldeményként:

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1592 Budapest, Pf. 585.

Személyesen: http://www.foldhivatal.hu/content/view/68/105/

Az ügyfélfogadás helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Ügyfélfogadási idő: munkanapokon: 8:30-tól 12:30 között Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály

A díj mértéke 3 000 forint (a soron kívüli eljárás díja további 10 000 forint).

Az engedélyezési eljárásért fizetendő díjat a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 10023002-00299592-38200001 számú "BFKH Földmérési és távérzékelési feladatok ellátása " bevételek beszedése számlájára átutalással kell teljesíteni.

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 1592 Budapest, Pf. 585.

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/magunkrol/kapcsolat

Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Postai cím: 1860 Budapest 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

http://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/ifszhbkiktszsz

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre. A nyomtatvány a legkönnyebben a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül küldhető be a hivatalhoz.
Az e-papír felületen Kormányhivatali ügyek témacsoportot és Földhivatali ügyek ügytípust kell választani. Címzettnek Budapest Főváros Kormányhivatalát szükséges kiválasztani. A nyomtatvány az e-papír csatolmányaként megküldhető AVDH hitelesítést követően.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-a https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=99700141.TV , valamint a törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 112/A. §-a https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM tartalmazza. A hatósági bizonyítvány díját, illetve a soron kívüli eljárás díját az 1996. évi LXXXV. törvény 32/G. § (2) bekezdése https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=99600085.TV állapítja meg.

Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány.

Annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező - az általa megadott természetes személyazonosító adatok alapján - Magyarországon rendelkezik-e ingatlantulajdonnal.

Array

BFKH FTFF