ELMŰ-ÉMÁSZ villamos energia szerződés felmondása

Amennyiben ön a saját nevén lévő ingatlanon a szerződést elköltözés, bérbe adás, vagy a felhasználási hely megszűnése miatt fel kívánja mondani, kérjük, töltse ki az űrlapot.

Kulcsszavak: felmondás, megszűnés, költözés, eladás, leszerelés, szerződés, átírás

Amennyiben ön a saját nevén lévő ingatlanon a szerződést elköltözés, bérbe adás, vagy a felhasználási hely megszűnése miatt fel kívánja mondani, kérjük, töltse ki az űrlapot.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel szerződésben álló ügyfelek.

Kérjük, adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját és válassza ki a szerződés felmondás okát.

Ezután a 2. oldalon töltse ki az ingatlanra vonatkozó adatokat, majd töltse fel a szerződés felmondáshoz szükséges dokumentációt.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben elmulasztja a szerződés felmondását, úgy az új fogyasztó jelentkezéséig Ön felel a villamosenergia számlák kiegyenlítéséért.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

 

Az Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat 10.6.1. pontja értelmében „Ha a felhasználó a felhasználás helyéről elköltözik, köteles azt 15 napos határidőn belül az egyetemes szolgáltatónak bejelenteni, és villamosenergia-vásárlási szerződését az abban foglalt felmondási határidővel írásban felmondani.”

Felhasználó változás esetén az adásvételkor/birtokbaadáskor rögzített, új ügyfél által is aláírt mérőállást tartalmazó dokumentumra van szükség.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

Jelen űrlap kitöltésével ön kijelenti, hogy az adott felhasználási helyre vonatkozó szerződés felmondása harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.

Az Elosztói Szabályzat szerint kereskedelmi engedélyesek a kereskedelmi szerződés megkötését visszamenőleg csak a bejelentést megelőző hónap 1. napjáig, mint legkorábbi dátumig jelenthetnek be. Ennél korábbi időszakra ugyanis a kereskedők már nem tudnak villamosenergiát vásárolni, így értékesíteni sem.

Ha a tényleges fogyasztóváltozás napja korábbi volt, mint amit a bejelentés késedelmes volta miatt el tudunk fogadni, akkor a szerződés-felmondás elmulasztása miatt a régi fogyasztó felel a villamosenergia-fogyasztás és a rendszerhasználati díjak megfizetéséért.

A fentiek alapján visszamenőleges dátummal és mérőállással szerződésfelmondást a megküldött új átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján sem áll módunkban végezni.

A honlapon megtekintheti a villamos energia szabályozással, működésével, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat.

Egyetemes szolgáltató által biztosított Garantált Szolgáltatások II. pontja:

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül a kereskedői Engedélyes választ ad. Abban az esetben, ha a megkeresés a kereskedői Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az elosztói Engedélyes tevékenységét illeti, akkor gondoskodik arról, hogy a másik Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. Az illetékes Engedélyeshez átadástól számítandó a válaszadási határidő. Amennyiben az Engedélyes és az elosztói Engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. Az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT