Pécs – Névváltoztatás iránti eljárás

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – személyesen benyújtott kérelemre – az anyakönyvi szerv engedélyezheti. Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. A szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed. A magyar hagyományoktól eltérő hangzású név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.

Kulcsszavak: anyakönyvezés, névváltoztatás, hatósági eljárás.

Bárki, aki saját, vagy gyermeke nevét akarja megváltoztatni.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

60 nap.

Minden esetben szükséges:

A név megváltoztatása iránti eljárás kérelemre indul, amelyet személyesen kell előterjeszteni, s amely tartalmazza:

 

Továbbá mellékelni kell:

a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

Az eljárás illetékköteles, melyet 10 000 Ft értékű illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 Ft.

Budapest Főváros Kormányhivatala.

Minisztérium.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település