Hegyvidék - Kommunális adó

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja kommunális adó adatbejelentését (bevallását).

Kulcsszavak: Hegyvidék

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja kommunális adó adatbejelentését (bevallását).

ADATBEJELENTÉS (BEVALLÁST) KELL BENYÚJTANI

Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak.

Bevallás benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

Az adót félévenként két egyenlő részletben:

KOMMUNÁLIS ADÓ MÉRTÉKE

A fizetendő adót a lakás hasznos alapterülete határozza meg, az alábbiak szerint:

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.
Magánszemélyek kommunális adója számlaszám: 12001008-00145499-00100001

KEDVEZMÉNYEK

Önkormányzatunk kiskorú gyermeküket nevelő magánszemélyek számára adókedvezményt biztosít arra a lakásra vonatkozóan, amelyben életvitelszerűen együtt élnek.

A gyermek(ek) után járó m2 kedvezményt a lakás hasznos alapterületéből kell levonni és az így kapott alapterületre megállapítandó adót kell megfizetni az alábbiak szerint:

 

Ha a kedvezmény levonása után a lakás területe 40 m2-nél kevesebb értéket mutat, a lakás adómentessé válik.

Mentes az adó alól az, aki közgyógyellátásban, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, lakbértámogatásban, kiegészítő lakbértámogatásban, aktív korúak ellátásában, ápolási díjban, gyógyászati támogatásban, szociális ösztöndíjban részesül, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője, nem magánszemély tulajdonában álló lakást terhelő vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Iroda

Budapest Főváros Kormányhivatala

Array

Budapest 12. ker. Település