Ingatlan adásvétel - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az ingatlan tulajdonjog leggyakoribb szerzésmódja az adásvétellel történő szerzés. Ennek szabályait foglaljuk össze ezen ügyleírás során.

Kulcsszavak: Ingatlan, adásvétel, adásvételi szerződés, ingatlan-nyilvántartás, ingatlan- nyilvántartási eljárás, vásárlás, tulajdon, lakás, tulajdonjog, eladó, vevő

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az ingatlan tulajdonjog leggyakoribb szerzésmódja az adásvétellel történő szerzés. Ennek szabályait foglaljuk össze ezen ügyleírás során.

Bármely természetes személy, és jogi személy is lehet ingatlan adásvételi szerződés alanya.

Ingatlan adásvétel esetén kötelező írásba foglalni a szerződést. A szerződésnek szigorú tartalmi követelményei vannak, melyek a következők:

A tulajdonjog változást be kell jegyeztetni az Ingatlan-nyilvántartásba, mely eljárásban kötelező a jogi képviselet. (ügyvéd, közjegyző, jogtanácsos)

Adásvétel esetén a vevőnek fizetési kötelezettsége van, a szerződében meghatározott összegben és időben.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja:

Járási hivatal

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Az eljáráshoz szükséges nyomtatványok itt találhatóak 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Szerződés: A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ingatlan: azok a dolgok, amelyek állaguk sérelme nélkül egyáltalán nem vagy csak jelentős értékvesztéssel helyezhetők át másik helyre.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás: az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás.

Jogi képviselet: Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet, az ügyvédi irodát, a kamarai jogtanácsost és a felek képviseletében eljáró közjegyzőt.

Array

NAV