Támogató dokumentum a többszöri belépésre és a turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító ausztrál vízum igényléséhez

Magyarország és Ausztrália között kötött megállapodás alapján megnyílt a lehetőség a két ország állampolgárai részére, hogy egy évet meg nem haladóan tartózkodjanak a másik fél területén, és ideiglenesen munkát is vállaljanak úgy, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus. A megállapodás évente maximum 200 főben korlátozza a programban való résztvevők számát, magyar és ausztrál oldalon egyaránt. A sikeres magyar kérelmezők számára ún. turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum (Work and Holiday visa) kerül kiállításra.

Kulcsszavak: Ausztrália, WHS, támogató, hatósági bizonyítvány, törvénnyel kihirdetett, Work and Holiday visa, vízum, ideiglenesen munkát vállaló, Egyetértési Megállapodás, nemzetközi szerződés, ausztrál vízumhoz támogató dokumentum, ausztrál vízum

Magyarország és Ausztrália között kötött megállapodás alapján megnyílt a lehetőség a két ország állampolgárai részére, hogy egy évet meg nem haladóan tartózkodjanak a másik fél területén, és ideiglenesen munkát is vállaljanak úgy, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus. A megállapodás évente maximum 200 főben korlátozza a programban való résztvevők számát, magyar és ausztrál oldalon egyaránt. A sikeres magyar kérelmezők számára ún. turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum (Work and Holiday visa) kerül kiállításra.

Magyarország azon állampolgára,

Az űrlap megfelelő kitöltése és a kérelem benyújtása szükséges. A kérelem elbírálását követően – amennyiben a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel – hatósági bizonyítvány kerül kiállításra.

A benyújtott kérelem elbírálása sommás eljárás keretében – nyolc napon belül – történik, tehát nyolc napon belül állítja ki a hatóság a támogató dokumentumot, amelyet a kérelemben megjelölt módon vehet át.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogató dokumentum értesítési tárhelyre történő kézbesítésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a Rendelkezési Nyilvántartásban nem tett elektronikus kapcsolattartás tiltására irányuló rendelkezést.

2016. évi XCVIII. törvény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Hatósági bizonyítvány: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. §-a alapján a hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Közokirat: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. §-a alapján a közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.

Array

SZUOF