NÉBIH - elektronikus ügyintézés

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Gazdálkodási napló, Nitrát adatlap, a Permetezési napló és a kereset benyújtással kapcsolatos ügyekben lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést.

Kulcsszavak: ügyfélkapu, adatszolgáltatás, NÉBIH, élelmiszer, élelmiszerbiztonság, nitrát adatlap, permetezési, adatlap, gazdálkodási, napló,

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Gazdálkodási napló, Nitrát adatlap, a Permetezési napló és a kereset benyújtással kapcsolatos ügyekben lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést.

Olyan személyek, akik az élelmiszerlánc biztonsági szabályok betartására kötelezettek. Ide tartoznak – többek között – a növénytermesztők, az állattenyésztők, az élelmiszer előállítók, az élelmiszer laboratóriumokban munkát végzők.

A benyújtandó dokumentumokat az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogrammal ki kell tölteni, majd Ügyfélkapun keresztül el kell küldeni a NÉBIH számára.

Az egyes adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítése esetén a NÉBIH bírság kiszabására jogosult.

Az egyes adatszolgáltatási típusok szerint:

Gazdálkozdási napló

Nitrát adatlap

Permetezési napló

Keresetlevél beterjesztés

Az adatszolgáltatás az adatot szolgáltató részére nem jár költséggel.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Földművelésügyi Minisztérium

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja.

Mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése - ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást -, illetve az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-ában meghatározottaknak megfelelő gazdálkodás.

Ügyfélkapu: a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása után biztonságosan kapcsolatba léphessenek az ONYF-fel, illetve más, elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervvel.

Array

TMCS