ELMŰ-ÉMÁSZ részfogyasztás módosításának kérése villamos energia vételezéssel kapcsolatban

Ezen a felületen lehetősége van módosítani a Társaságunk által nyilvántartott mértékadó éves fogyasztás mennyiségét és a havi részszámlázás alapját.

Kulcsszavak: részfogyasztás, módosítás, havi fogyasztás, számla összege, emelés, csökkentés

Ezen a felületen lehetősége van módosítani a Társaságunk által nyilvántartott mértékadó éves fogyasztás mennyiségét és a havi részszámlázás alapját.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel szerződésben álló ügyfelek.

Kérjük, adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját, majd a fogyasztásmérőkhöz tartozó új részfogyasztás havi mennyiségét.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

Amennyiben igényét adott hónap 15-e előtt rögzíti, akkor a kért módosítást a következő hónap 1-jétől állítjuk be. Adott hónap 15. után beérkezett igényét a következő hónap utáni 1-jétől állítjuk be.

Tájékoztatjuk, hogy részfogyasztás módosítási igényét csak azon számlák esetében tudjuk figyelembe venni, amelyek elkészítése még nem történt meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy részfogyasztás-csökkentés esetén a túl alacsonyan meghatározott részfogyasztások miatt előfordulhat, hogy az éves elszámoló számla a vártnál lényegesen magasabb összegű lesz. Mivel erre a módosításra az ön kérésére került sor, a későbbiekben az elszámoló áramszámlára sem haladékot, sem részletfizetési lehetőséget nem tudunk biztosítani.

A honlapon megtekintheti a villamos energia szabályozással, működésével, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat.

Egyetemes szolgáltató által biztosított Garantált szolgáltatások II. pontja:

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül a kereskedői Engedélyes választ ad. Abban az esetben, ha a megkeresés a kereskedői Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az elosztói Engedélyes tevékenységét illeti, akkor gondoskodik arról, hogy a másik Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. Az illetékes Engedélyeshez átadástól számítandó a válaszadási határidő. Amennyiben az Engedélyes és az elosztói Engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. Az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT