Önkormányzati segély igénylése a temetési költségek fedezésére

A temetési segély, mint önálló jogcím megszűnt azonban a helyi önkormányzatoktól igényelhető önkormányzati segély keretében hozzájárulás a temetési költségekhez.

Kulcsszavak: önkormányzat, segély, elhunyt, temetés, költség, támogatás, segély, elhalálozás, elhunyt,

A temetési segély, mint önálló jogcím megszűnt azonban a helyi önkormányzatoktól igényelhető önkormányzati segély keretében hozzájárulás a temetési költségekhez.

Az elhunyt házastársa, közeli hozzátartozója.

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani.

A kérelem formanyomtatvány, illetve:

Az eljárás illetékmentes.

Az elhunyt lakóhelye szerinti helyi önkormányzat.

Jogorvoslati ügyekben a Megyei Kormányhivatal vagy Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Haláleset esetén, ha az elhunyt családja rászorul, akkor az átlagos temetési költség 10%-ától a teljes összeg erejéig terjedhet az önkormányzati támogatás.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

A települési önkormányzat a rendeletében a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

A formanyomtatvánnyal kapcsolatban részletes tájékoztatás az eljárásban illetékes önkormányzattól kérhető.

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

halottvizsgálati bizonyítvány: az elhunyt vizsgálatát végző orvos a vizsgálat befejeztével állítja ki, tartalmazza az elhunyt adatait, és a halál okát és körülményeit.

anyakönyv: az elektronikus és a papír alapú anyakönyv, mely tartalmazza a születéssel, a házassággal, a bejegyzett élettársi kapcsolattal és a halálesettel kapcsolatos adatokat.

TMCS