Közúti járművezetők képzésére irányuló tevékenység - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A közúti járművezetők képzésére irányuló szolgáltatási tevékenység a közúti járművezetők szervezett formában való képzésének végzésére, illetve a járművezetéshez szükséges ismeretek elsajátításának jogszabályi feltételek szerinti intézményi, tárgyi és személyi feltétek melletti biztosítására irányul.

Kulcsszavak: autó, kocsi, gépkocsi, közúti, járművezetők, képzése, autósiskola, szakoktató, iskolavezető, képzés, bejelentés, vállalkozás, engedély, tevékenység, bejelentésköteles, engedélyköteles,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A közúti járművezetők képzésére irányuló szolgáltatási tevékenység a közúti járművezetők szervezett formában való képzésének végzésére, illetve a járművezetéshez szükséges ismeretek elsajátításának jogszabályi feltételek szerinti intézményi, tárgyi és személyi feltétek melletti biztosítására irányul.

A képző szerv gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég lehet.

A képzés felelőse a képzési engedéllyel rendelkező, a tanulóval szerződéses jogviszonyban álló képző szerv iskolavezetője. 

A képző szerv közúti járművezetők képzésére irányuló tevékenységet kizárólag

  1. iskolavezető szakmai irányítása mellett,  valamint
  2. szakoktató útján végezhet.

Kérelmet kell benyújtania az illetékes hatóságnak.

A szakoktatói, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja 10 000 Ft

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Bíróság

A képző szervnek rendelkeznie kell az ügyfélfogadáshoz - kizárólag a képző szerv céljára szolgáló - ügyfélfogadó helyiséggel, amelynek felszereltsége biztosítja az ügyfelek kulturált fogadásának és kiszolgálásának feltételeit. Az ügyfélfogadóban a képző szerv képzési engedélyét és a vállalkozási feltételeit és az írásos tájékoztatót ki kell függeszteni, továbbá a cégtáblán az ügyfélfogadás idejét fel kell tüntetni.

A képző szervnek rendelkeznie kell a tantermi oktatáshoz tanteremmel, fali tablókkal, multimédiás oktatástechnológiai eszközzel vagy video lejátszóval és televíziókészülékkel, vagy számítógéppel és projektorral (kivetítő berendezés), e-learning esetében pedig az engedélyezett képzésnek megfelelő e-learning rendszerrel.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Iskolavezető :a képző szerv szakmai irányításáért felelős személy, aki a képző szerv tagja vagy munkavállalója és akit az iskolavezetői névjegyzékbe felvettek.

szakoktató: a közúti járművezetők képzésében oktatóként részt vevő személy.

A közúti járművezetők képzésére irányuló tevékenység: a közúti járművezetők szervezett formában való képzésének végzése, illetve a járművezetéshez szükséges ismeretek elsajátításának jogszabályi feltételek szerinti intézményi, tárgyi és személyi feltétek melletti biztosítása.

képzés: a közúti járművezetők alap-, és középfokú oktatási intézményben (a továbbiakban: köznevelési intézmény), vagy tanfolyamon történő, valamint a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyamon történő oktatása;

képző szerv: a képzési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény;

közúti járművezető: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a segédmotoros kerékpár, lassú jármű és a kerti traktor vezetője, továbbá az állati erővel vont jármű hajtója;

Array

NISZ ZRT.