Tároló elem adattartalmával, tanúsítvánnyal kapcsolatos bejelentés (személyazonosító igazolvány)

Az e-személyi okmánnyal rendelkező polgároknak lehetőség nyílik az okmány tároló elemének adattartalmával és tanúsítványával kapcsolatos ügyeket elektronikusan intézni.

Kulcsszavak: eszemélyi, eszig, személyi, személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, tanúsítvány, tároló elem, chip

Az e-személyi okmánnyal rendelkező polgároknak lehetőség nyílik az okmány tároló elemének adattartalmával és tanúsítványával kapcsolatos ügyeket elektronikusan intézni.

Új típusú, 2016. január 1-je után kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal rendelkező polgárok

Tároló elem adattartalmának kiolvasása:

A személyes ügyintézés során az okmányirodai-, és kormányablak ügyfélszolgálatokon lehetőség lesz a kártya elektronikus tároló elemén szereplő adatok kiolvasására és megjelenítésére. Ez alapján rövidül az ügyintézési idő, gyorsabbá válik az adatok bevitele, csökken a hibázási lehetőség és a nyilvántartások is pontosabbá válnak.

Elektronikus levelezési cím megváltozásának bejelentése:

Ha Önnek az e-aláírás igénylésekor megadott kapcsolattartási email címe (melyet a szolgáltatási szerződés is tartalmaz) megváltozott, akkor azt be kell jelentenie a szolgáltató részére. A kitöltött és elektronikusan aláírt formanyomtatványt kérjük, hogy e-mailben küldje el a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu email címére. Fontos tudni, hogy elektronikus aláírás hiányában a kitöltött űrlap nem fogadható el, és az email cím változásának bejelentésére személyesen vagy telefonon nincs lehetőség.

Amennyiben az e-aláírás igénylésekor Ön azt kérte, hogy a Szolgáltató foglalja bele az email címet a tanúsítványába, és ez az email cím megváltozott, akkor Önnek kérnie kell a tanúsítvány visszavonását. Ezt követően egy év elteltével lehetősége van új tanúsítványt igényelni.

Az e-aláírás tanúsítvány visszavonása

Vissza tudja vonni a tanúsítványt, amennyiben Ön úgy véli, hogy az elektronikus aláírásával illetéktelenek visszaélhetnek.

A visszavonáshoz meg kell adnia a személyazonosító igazolvány számát és a visszavonási jelszót.

Az elektronikus aláírási tanúsítvány telefonos visszavonásához szükséges kódot Ön ugyanabban a borítékban, az e-aláírási kód kártyán kapja meg, mint az e-aláírási aktiváló PIN-kódot.

Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon személyesen is lehetősége van az elektronikus aláírás tanúsítvány visszavonására, illetve a visszavonási jelszó megváltoztatására.

A tanúsítvány visszavonását követően egy év elteltével van lehetősége új tanúsítványt igényelnie.

Az eljárás illetékmentes. 

Az elektronikus aláírás és időbélyeg szolgáltatás nyújtója a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Belügyminisztérium

Mit tartalmaz az okmány tároló eleme?

A tároló elem tartalmazza

A tároló elem az ujjnyomatot abból a célból tartalmazza, hogy az állandó személyazonosító igazolvány és a polgár közti kapcsolat kétséget kizáróan megállapítható legyen.

A tároló elem nem tartalmazza az ujjnyomatot, ha

A tároló elem a polgár arcképmását, aláírását és ujjnyomatát képi formátumban tárolja.

Állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó e-aláírás célú tanúsítvány igénylésére és annak megújítása az alábbi felületen van lehetősége.

Az értesítési email címváltozás bejelentése a személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó e-aláírás szolgáltatáshoz űrlap az alábbi felületen érhető el

A tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványhoz tartozó vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám módosítására, törlésére az alábbi felületen van lehetősége

 A NISZ Zrt. Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató által a személyazonosító igazolványokhoz kiadott minősített tanúsítványait megtekinthető a polgár az alábbi honlapon: http://cca.hiteles.gov.hu/tanusitvanykereso

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Tároló elem: elektronikus adathordozó egység

Állandó személyazonosító igazolvány: a törvényben meghatározott érvényességi idővel, tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány

Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám: azon személynek a polgár kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén rögzített telefonszáma, akit a polgár a halála vagy egészségi állapotában bekövetkező olyan változás esetén, amikor állapotáról történő tájékoztatásra nem képes, értesíteni kíván

 

Array

EKTFO