Panaszok/közérdekű bejelentések (NVI)

A szervezet tevékenységével kapcsolatos, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint benyújtható panaszok és közérdeká bejelentések.

Kulcsszavak: panasz, közérdekű bejelentés

A szervezet tevékenységével kapcsolatos, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint benyújtható panaszok és közérdeká bejelentések.

Minden magyar állampolgár.

A Nemzeti Választási Iroda elnökének címzett levél benyújtása a visz@nvi.hu e-mail címen keresztül.

Jelen ügy intézésére az ePapír szolgáltatáson keresztül is van lehetőség.

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Array

NVI