Pécs - Belső ellenőrzési tevékenység

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, költségvetési szervezetek pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzésének eljárási folyamata.

Kulcsszavak: belső, ellenőrzés

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, költségvetési szervezetek pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzésének eljárási folyamata.

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, költségvetési szervezetek.

Az ellenőrzés alá vont gazdálkodó szervezetnek be kell nyújtania az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, bizonyosságot adó, a megállapítások megalapozottságát alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, egyéb dokumentumokat.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

 

 

Belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Intézkedési terv: az ellenőrzési javaslatok alapján az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység által készített intézkedések végrehajtásának ütemezése a végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével.

Lezárt ellenőrzési jelentés: a belső ellenőr által elkészített, az ellenőrzött szervezettel egyeztetett, az elfogadott észrevételek átvezetésével véglegezésre került és aláírt ellenőrzési jelentés.

Array

Pécs Település