Panasz/közérdekű információ bejelentése

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Kulcsszavak: bejelentés, panasz, közérdekű, sérelem, jogorvoslat, reklamáció, visszajelzés, jogsérelem, alapvető jogok, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, eljárás, közigazgatási, hatósági,

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.

Amennyiben az ügyfél panasszal kíván élni, vagy közérdekű bejelentést szeretne tenni, célszerű azon szervhez megtenni a bejelentést, aki által a sérelem érte. Amennyiben nem az eljárásra jogosult szervhez teszi meg a bejelentést, a hatóságnak 8 napja van továbbítani az érintett szerv felé.

A panaszt és a közérdekű bejelentést annak beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Amennyiben ez előreláthatólag 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, arról a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, annak beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.

Amennyiben rendelkezésre áll olyan dokumentum, mely a panaszt vagy a közérdekű bejelentést alátámasztja, azt az ügyintézéshez csatolni szükséges.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Azon szerv, aki által az ügyfél joga vélelmezhetően sérült, aki a panasz kivizsgálására jogosult.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Közigazgatási hatósági eljárás ellen – jogorvoslat helyett- nem lehet panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élni.

Az egyes hatóságok általában honlapjukon rendszeresítenek egy bejelentésre alkalmas felületet, mely lehetőséget biztosít az ügyféloldali visszajelzés eljuttatására az érintett szerv felé. A panaszt személyesen, telefonon, vagy e-mailben is el lehet juttatni a hatóság felé.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

TMCS