Szállásadói bejelentkezési értesítési szolgáltatás

Olyan szolgáltatás, amelynek során a szállásadó kérheti, hogy az általa megjelölt címre történő lakcímbejelentésről egyidejűleg ő is értesüljön.

Kulcsszavak: szállásadói bejelentkezési értesítési szolgáltatás, értesítési szolgáltatás, lakcímbejelentkezésről értesítés, lakcímbejelentésről értesítés, értesítés lakcímbejelentésről

Olyan szolgáltatás, amelynek során a szállásadó kérheti, hogy az általa megjelölt címre történő lakcímbejelentésről egyidejűleg ő is értesüljön.

Szállásadó

Az elektronikus ügyintézést a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

szükséges rendelkeznie.

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér.

Az értesítés a szállásadó választása szerint történhet:

Az ügyintézési határidő - ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, ennek hiányában 60 nap.

A lakcímbejelentésről és az értesítési cím bejelentéséről történő értesítési szolgáltatásért ingatlanonként évente az alábbi összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

Mikortól szűnik meg az értesítési szolgáltatás?

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

Szállásadó:  az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadó

Központi azonosítási ügynök (KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy a saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

 

Array

EKTFO