NKVH: Törlés iránti kérelem

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások kérelmezhetik regisztrációjuk, regisztrált vállalkozási kategóriájuk,  illetve képesítési kategóriájuk (kategóriáik) törlését. A kérelem az érintett képesítési kategória vagy regisztrált vállalkozási kategória alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó vagy a regisztrációval összefüggő,  adatbázisban teljesítendő adatszolgáltatások elvégzését követően nyújtható be.

Kulcsszavak: törlés, Klímagáz Adatbázis, képesítetti minőség

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások kérelmezhetik regisztrációjuk, regisztrált vállalkozási kategóriájuk,  illetve képesítési kategóriájuk (kategóriáik) törlését. A kérelem az érintett képesítési kategória vagy regisztrált vállalkozási kategória alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó vagy a regisztrációval összefüggő,  adatbázisban teljesítendő adatszolgáltatások elvégzését követően nyújtható be.

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások (gazdálkodó szervezetek).

 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Törlés iránti kérelmet benyújtani elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5/E. § (3) bekezdése szerint a vállalkozás képesítésének, regisztrált vállalkozási kategóriájának, regisztrációjának (2) bekezdés szerinti törlésére a kérelem benyújtását követő félév első napjával kezdődő hatállyal, január 1-jétől vagy július 1-jétől van lehetőség.

Törlés iránti kérelem megnevezésű elektronikus űrlap.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

 

A határozattal szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz  címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre jogsérelemre hivatkozással bírósági felülvizsgálatra közigazgatási per kezdeményezésére irányuló kereseti kérelemmel keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint , azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

Klímagáz adatbázis: A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Hatóság a klímagázok, a HR és MR szektor és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására, használatára vonatkozóan, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításnak monitoringja, valamint ezek potenciális környezetbe jutásának megelőzése érdekében egységes, Klímagáz adatbázist (a továbbiakban: adatbázis) hoz létre és üzemeltet.”

Array

NKVH